Orgaan- en weefseldonatie na euthanasie

Je overweegt om te doneren na euthanasie. Op deze pagina leggen we uit wat er mogelijk is en wat donatie na euthanasie betekent voor jou en voor je dierbaren. 

Het is belangrijk om te weten dat je bij orgaandonatie na euthanasie niet thuis kunt overlijden. Daarnaast moet je nog onderzoeken ondergaan. Dat kan belastend zijn, voor jou en je familie. Het is dan ook belangrijk dat je een goede afweging maakt en kijkt of de gevolgen passen bij jouw manier van afscheid nemen. Je mag op elk moment het verzoek om orgaan- en weefseldonatie intrekken.

Welke organen en weefsels kun je doneren na euthanasie?

Organen die na euthanasie geschikt zijn voor transplantatie zijn het hart, de nieren, longen, lever en alvleesklier. Weefsels die je kunt doneren zijn: oogweefsel, huid, hartkleppen, bepaalde bloedvaten en bot- en peesweefsel.

Voorwaarden voor donatie na euthanasie

Orgaandonatie na euthanasie kan tot en met ongeveer 75 jaar. Voor weefseldonatie mag je niet ouder dan 86 jaar zijn. Of donatie mogelijk is, hangt af van je medische conditie, de conditie van je organen en weefsels en welke ziekte je hebt. De huisarts kan je meer vertellen over de voorwaarden om te doneren na euthanasie.

Wat zijn de gevolgen als je donor wil zijn na euthanasie?

​De keuze om organen te doneren na euthanasie heeft meer gevolgen dan de keuze om weefsels te doneren. Zo is er altijd uitgebreid bloed- en urineonderzoek nodig om te bepalen of organen geschikt zijn voor transplantatie. Dit kan thuis gebeuren. Soms is er extra onderzoek nodig. Dat gebeurt in de dagen voorafgaand aan de euthanasie en betekent dat je naar het ziekenhuis moet. Je bepaalt zelf of je dit aankan. Als je het te zwaar vindt kan dit betekenen dat je sommige organen niet kan doneren. Uit het vooronderzoek kan blijken dat niet alle organen geschikt zijn voor transplantatie.

Bij orgaandonatie is het helaas niet mogelijk om thuis te overlijden. Orgaandonatie na euthanasie vindt altijd plaats in een ziekenhuis: artsen moeten de organen namelijk snel na je dood uitnemen.

Voor weefseldonatie is geen onderzoek nodig en je kunt wel thuis overlijden. Weefseluitname vindt na je dood plaats in het mortuarium, ziekenhuis of uitvaartcentrum.

Wat betekent het voor je familie als je doneert na euthanasie?

De arts betrekt de familie in de gesprekken over donatie na euthanasie. Dit is heel belangrijk omdat de familie zich dan goed kan voorbereiden. Want overlijden thuis is niet mogelijk als je orgaandonor bent. Ook moet je familie na de euthanasie binnen 5 minuten afscheid nemen. Dit komt omdat de donoroperatie meteen na de dood moet beginnen. Je kunt na de donoroperatie opgebaard worden. De begrafenis of crematie wordt niet uitgesteld.

Soms kunnen uiteindelijk niet alle organen en weefsels getransplanteerd worden. De arts kan dit pas na het overlijden met zekerheid beoordelen.

Als familie wil weten of de transplantaties geslaagd zijn, horen ze dit via de huisarts of de orgaandonatiecoördinator. Soms schrijft een ontvanger een anonieme bedankbrief aan de nabestaanden. De familie krijgt zo’n brief alleen als ze dat zelf willen.

Hoe laat je weten of je donor wil zijn?

Heb je vragen over orgaan- en/of weefseldonatie na euthanasie? Dan kun je bij je (huis)arts terecht, of bij de arts die je begeleidt bij de euthanasieaanvraag. Als je euthanasievraag officieel is goedgekeurd, kun je een verzoek tot donatie bij je huisarts indienen.

Informatie voor huisartsen

Ben je (huis)arts en wil je meer informatie over dit onderwerp? Of heb je een patiënt met een verzoek voor orgaan- en of weefseldonatie na euthanasie?

Richtlijn orgaandonatie na euthanasie