Ga naar de inhoud

Organisatie in de regio

Voor orgaan- en weefseldonatie en -transplantatie is Nederland opgedeeld in zeven regio’s. Deze regio’s zijn gekoppeld aan de academische ziekenhuizen, waar de transplantatiecentra zich bevinden. In deze regio’s werken verschillende zorgprofessionals op het gebied van orgaan- en weefseldonatie en -transplantatie. De regionale en lokale uitvoering van het donorwervingsbeleid is in handen van de volgende zorgprofessionals:

Transplantatieteams

Voor alle Nederlandse ziekenhuizen zijn bij orgaandonatieprocedures Zelfstandige Uitnameteams (ZUT's) beschikbaar. Deze transplantatieteams van bestaan uit gespecialiseerde uitnameprofessionals: een uitnamechirurg, een assistent-chirurg, een anesthesioloog, een anesthesiemedewerker en twee OK-assistenten. Het team beschikt over een speciaal, volledig ingerichte bus met operatiematerialen.

Het team zorgt bovendien voor alle materialen, apparatuur en instrumentaria die nodig zijn voor de donoroperatie. Hierdoor wordt de belasting voor het donatieziekenhuis aanzienlijk verlaagd en kan de uitnameprocedure efficiënter verlopen. Deze tijdswinst komt de kwaliteit van de gedoneerde organen ten goede. Regio Leiden bedacht het ZUT als pilotproject (2009) in het kader van het Masterplan Orgaandonatie.

Regionaal teamleider (RTL)

 • De regionaal teamleider (RTL) is de schakel tussen de lokaal werkende donorwervers en het nationale niveau, de NTS
 • Hij of zij zorgt voor het optimaal verlopen van de regionale donorwerving en werkt aan de inbedding van het nationale beleid in de regio
 • Daarnaast geeft de regionaal teamleider functioneel leiding aan de donorwervers in de regio. Dit houdt onder andere in dat de RTL regionale overleggen organiseert, zich bezig houdt met de opbouw van de regionale structuur en het team motiveert en zorgt voor een gezonde teamgeest
 • Een andere belangrijke taak van de RTL is het, in samenspraak met de manager Beleid en Organisatie van de NTS, opstellen van een jaarlijks beleidsplan donorwerving dat afgestemd is op de regio. Dit gebeurt in overeenstemming met het landelijke beleidsplan

De RTL is meestal in dienst van het academische ziekenhuis en ontvangt derhalve hiërarchische leiding van de regionale supervisor, werkzaam in het academisch ziekenhuis. Functionele leiding ontvangt de RTL van de manager Beleid en Organisatie van de NTS.

Transplantatiecoördinator (TC)

De transplantatiecoördinator vormt op regionaal niveau de schakel tussen de transplantatiecentra en de donorziekenhuizen. De primaire taak van de transplantatiecoördinator is het coördineren en begeleiden van de orgaandonatieprocedure.

Supervisor

De supervisor is leidinggevende van een regio en vaak ook van een uitnameteam. Uitnameteams helpen mee bij het beoordelen van de donor op geschiktheid voor donatie en het daadwerkelijk uitnemen van donororganen in de betreffende ziekenhuizen. Om praktische redenen is Nederland opgedeeld in twee delen: west en oost. Binnen deze twee delen ‘levert’ een aantal transplantatiecentra chirurgen voor het uitnameteam, waardoor er 24 uur per dag en 7 dagen per week multi-orgaanuitnames kunnen worden verricht.

Donatie-intensivist

De donatie-intensivist coördineert activiteiten met betrekking tot de organisatie van orgaandonatie voor het optimaal benutten van het potentieel aan donoren. Hij of zij is aanspreekpunt en moderator voor de overige intensivisten in het kernziekenhuis en bijbehorende satellietziekenhuizen. De donatie-intensivist biedt scholing aan aan collega-intensivisten op het gebied van donormanagement, training Communicatie rond Donatie, het geven van voorlichting en het bemannen van de 24-uurs helpdesk. Hij of zij houdt een logboek bij van de helpdesk, bezoekt regelmatig intensivisten van de satellietziekenhuizen, voert evaluaties uit, verleent medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en draagt bij aan de ontwikkeling van beleid voor organisatie van orgaandonatie.

Donatiecoördinator (DC)

In veel ziekenhuizen zijn donatiecoördinatoren actief. De donatiecoördinator (DC) is wat donorwerving betreft de spil in het lokale ziekenhuis en heeft een aantal taken:

 • De donatiecoördinator geeft uitvoering aan het lokale donorwervingsbeleid in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De donatiecoördinator geeft bijvoorbeeld voorlichting binnen het ziekenhuis op het gebied van donatie
 • Daarnaast heeft de donatiecoördinator een ondersteunende en administratieve rol bij de inzet van de NTS-applicaties
 • De WOD verplicht ziekenhuizen tot registratie van overledenen en de mogelijkheden voor donatie. De donatiecoördinator verwerkt deze gegevens
 • Hij/zij evalueert en registreert of professionals volgens de regels gehandeld hebben
 • Na analyse van de gegevens koppelt de DC de resultaten terug binnen de donatiecommissie ter evaluatie van ingezet donatiebeleid
 • De resultaten worden gebruikt voor terugkoppeling aan artsen en verpleegkundigen van verschillende afdelingen of specialismen
 • De gegevens worden eveneens (geanonimiseerd) gebruikt voor regionale en nationale analyse
Thomas Cherpanath en Hans van Lokhorst, medisch professional

‘De familie moet gemotiveerd zijn voor dit zware, maar ook mooie traject’

Op de intensive care van het AMC werkt een arts die specialist is in orgaandonatie. Hij voert bijvoorbeeld gesprekken met de familie van een potentiële orgaandonor. En hij maakt orgaandonatie bekender, zowel in zijn eigen ziekenhuis als bij collega’s in andere ziekenhuizen.

Lees over het werk van Thomas en Hans