Bereken de vergoeding van je inkomen als ondernemer

Als zelfstandig ondernemer val je niet onder de Ziektewet en de WIA. Heb je geen vrijwillige verzekering of private arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Of is met die verzekering niet je hele verlies van inkomsten afgedekt? Dan vraag je via de Onkostenvergoeding donatie bij leven een onkostenvergoeding inkomstenverlies bij ons aan.

Proefberekening

Maak hieronder een proefberekening van de vergoeding. Tot uiterlijk een jaar na ontslag uit het ziekenhuis kun je deze onkostenvergoeding inkomstenverlies voor ondernemers aanvragen.

Ben je ondernemer? Bereken je vergoeding bij donatie

Wil je een nier of een stuk van je lever doneren en ben je zelfstandig ondernemer? Bereken de vergoeding je kunt krijgen. Je uiteindelijke vergoeding hangt af van het aantal dagen dat je niet hebt kunnen werken door de donatie. De berekening is een indicatie. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Dit is je afgeronde winst uit een of meer ondernemingen.