Een match via cross-over nierdonatie

Nadat u als donor en ontvanger bent aangemeld voor het cross-over programma zoekt het computerprogramma van de NTS 4 keer per jaar naar koppels die bij elkaar passen. Stel: er is een match. Hoe gaat het daarna verder?

Als er volgens de computer een match is, geeft de NTS dit door aan de behandelteams van zowel de donor als de ontvanger. De coördinator nierdonatie bij leven neemt vervolgens contact met jullie op. Jullie spreken zelf met het ziekenhuis af wie van jullie beiden gebeld wordt.

Kruisproeven

Hierna worden er kruisproeven uitgevoerd met het bloed van de ontvangers en hun nieuwe donoren. Dit gebeurt in het referentielaboratorium in Leiden en kan 4 tot 6 weken duren. Want alle kruisproeven voor alle nieuwe koppels moeten goed zijn. Dit wordt ook wel negatief genoemd.

Geen match? Nog een ronde 

Wordt er geen ruilmogelijkheid gevonden? Of wijst de kruisproef uit dat donatie niet mogelijk is? Dan krijgen jullie bij een volgende matchronde opnieuw de vraag of jullie willen meedoen aan het cross-over programma. Als jullie dat willen, meldt het ziekenhuis jullie opnieuw aan.

Medische gegevens naar ziekenhuizen nieuwe ontvangers

Als uit de kruisproeven blijkt dat de donaties mogelijk zijn, sturen de transplantatieziekenhuizen de medische gegevens van de donoren naar de ziekenhuizen van de nieuwe ontvangers. De afspraak is dat de ziekenhuizen elkaar binnen ongeveer 10 werkdagen laten weten of zij de nieuwe donoren op papier goedkeuren voor donatie. Dit lukt niet altijd binnen die periode, omdat het uitwisselen van informatie tijd kost. Pas als alle donoren op papier zijn goedgekeurd, worden ze uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en beoordeling in het nieuwe transplantatieziekenhuis.

Soms extra onderzoeken

In de meeste ziekenhuizen krijgt de donor hier eerst een gesprek met de nierspecialist en de coördinator nierdonatie bij leven. Zij geven uitleg over de verdere procedure. Het kan zijn dat het nieuwe behandelteam behoefte heeft aan extra onderzoeken. Deze vinden vaak in het nieuwe transplantatieziekenhuis plaats. Voor de operatie in het nieuwe ziekenhuis maakt de donor ook kennis met de chirurg en de anesthesist. De chirurg geeft onder andere uitleg over de techniek die hij bij voorkeur gebruikt om de nier uit te nemen. Dat kan namelijk anders zijn dan de techniek die het ziekenhuis gebruikt waar de donor eerder is onderzocht.
Het kan voorkomen dat er ook nog gesprekken plaatsvinden met de medisch maatschappelijk werker en psycholoog of psychiater.

Soms keurt het ‘nieuwe’ ziekenhuis de donor af

De mogelijkheid bestaat dat het ‘nieuwe’ ziekenhuis de donor niet accepteert. Hiervoor kunnen verschillende - medische - redenen zijn. Soms heeft de donornier niet voldoende functie voor de nieuwe ontvanger. Of de bloedvaten van de donor kunnen niet goed op die van de ontvanger worden aangesloten. 

Van match tot goedkeuring duurt 3 maanden

De hele procedure van match tot goedkeuring van de donoren duurt normaal gezien ongeveer 3 maanden. Vóór de sluitingsdatum van aanmelding voor de volgende matchronde moet duidelijk zijn of de duo’s opnieuw meedoen.

Alle operaties op dezelfde dag

De operaties van de donor en ontvanger worden pas gepland:
•    zodra de donoren van alle duo’s zijn goedgekeurd voor donatie
•    als alle ontvangers in een goede conditie zijn

Als er meerdere duo’s betrokken zijn, is het plannen behoorlijk ingewikkeld. Nauw contact en goed overleg tussen alle betrokken ziekenhuizen zijn dan ook belangrijk. Alle operaties moeten namelijk op dezelfde dag plaatsvinden. De transplantatieziekenhuizen doen hun best om de operaties uit te voeren binnen 3 maanden nadat iedereen is goedgekeurd. Soms komt het voor dat een van de donoren of ontvangers van de gekoppelde duo's ziek wordt. Of één van de ontvangende patiënten is toch niet fit genoeg voor een transplantatie. Dan gaat een operatie op het laatste moment toch niet door.

Contact tussen donor en ontvanger

Kort na de operatie kunt u bellen met de ontvanger aan wie u uw nier wilde geven. Bijna elke donor mag 3 tot 5 dagen na de operatie weer naar huis. Dan kan hij ook op bezoek gaan bij zijn oorspronkelijke ontvanger in het andere transplantatieziekenhuis. Jullie hebben geen contact met de andere koppels.

De controle van de donor.

Binnen 3 maanden na de donatie wordt de donor gecontroleerd. Dat gebeurt in het ziekenhuis waar hij ook is geopereerd. Maar als de donor dat wil, kan het ook in het oorspronkelijke transplantatieziekenhuis. De afspraak wordt vaak al bij ontslag uit het ziekenhuis gemaakt. Na deze eerste controle verwijst het behandelteam hem terug naar het eigen ziekenhuis.

Heeft de donor na deze periode nog klachten of vragen? Dan kan hij altijd contact opnemen met zijn contactpersoon in het eigen transplantatieziekenhuis. 

Hierna worden jaarlijks de nierfunctie, urine en bloeddruk gecontroleerd. Dit gebeurt bij voorkeur in het oorspronkelijke ziekenhuis. Maar het kan ook in een ander ziekenhuis of bij de huisarts.