Start bewustwordingscampagne ‘Geen bezwaar’ door overheid en NTS

Eind november start de Rijksoverheid een landelijke voorlichtingscampagne die zich richt op mensen die met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staan geregistreerd. Het gaat hier om een kwart van de Nederlanders. Tegelijk start de Nederlandse Transplantatie Stichting een online campagne die zich specifiek richt op Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond.

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 25% van de Nederlanders met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staat. Meer dan de helft ervan weet niet wat de betekenis daarvan is of stelt het maken van een eigen keuze uit. Verdiepend onderzoek wees onder andere uit dat Nederlanders met een migratieachtergrond daarnaast vaak nog onvoldoende kennis hebben om een keuze te maken, mede door een taalbarrière.   

In samenwerking met netwerkorganisatie Inclusia en met medewerking van vertegenwoordigers uit de verschillende gemeenschappen, ontwikkelde de NTS een campagne gericht op de tweede en derde generatie Nederlanders met een migratie achtergrond. Doel is bewustwording van de betekenis en gevolgen van een ‘geen bezwaar’ registratie in het Donorregister. Mensen worden opgeroepen een keuze te maken en erover te praten met familie en vrienden.  

De eerste generatie Nederlanders wordt door voorlichters uit de eigen gemeenschap geïnformeerd in de moedertaal via veel bekeken online radio- en tv uitzendingen. De NTS roept alle generaties op over dit onderwerp te praten met elkaar en een passende keuze te maken. De online campagne sluit aan bij de algemene landelijke campagne van VWS die zich richt op de 25% Nederlanders die met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staan. De campagne loopt tot 23 december. 

  • Bekijk de video's voor de verschillende gemeenschappen 
  • Bekijk twee voorbeelden van landingspagina's voor specifieke gemeenschappen: Nederlands en Arabisch
  • Bekijk de keuzehulp van VWS