• Pilot Vroegtijdige ondersteuning bij Orgaandonatie

  19 april 2022

  Wat wordt er van mij verwacht als ODC?

 • Protocol Kind als donor

  7 februari 2022

  In het protocol Kind als donor vindt u de belangrijkste informatie voor de omgang met ouders van donoren jonger dan 18 jaar. Alle informatie uit het Modelprotocol die relevant is bij een donor jonger dan 18 jaar, is in het protocol Kind als donor bij elkaar gezet.

 • Draaiboek COVID-19-pandemie orgaan- en weefselketen

  27 oktober 2020

  Dit draaiboek beschrijft de acties die nodig zijn bij een (opleving van een) pandemie die van invloed is op de orgaan- en weefselketen. Dit document is opgesteld in samenwerking met de NTS, de NTV-NTS orgaanadviescommissies en de NVIC-commissie Donatie. 

 • Modelprotocol

  5 juni 2020

  Het modelprotocol beschrijft de donatieprocedure: van donorherkenning tot het moment dat de donor naar de operatiekamer of het mortuarium gaat.

 • Publicaties en naslag

  12 juli 2019