Orgaantransplantaties

Bekijk hier hoeveel transplantaties er in Nederland zijn geweest met organen van overleden donoren. Soms krijgt een patiënt meer dan 1 orgaan tegelijk. Dat tellen we als 1 transplantatie.

 Hier staan alleen de cijfers uit 2016-2020. Recentere cijfers nodig? 

> Ga direct naar cijfers 2021 en 2022

Aantal orgaantransplantaties met organen van overleden donoren

Cijfers van 10 september 2021

Orgaan en procedure 2016 2017 2018 2019 2020
Alvleesklier - DBD 6 6 17 7 5
Alvleesklier - DCD 3 5 8 3 4
Hart 35 38 38 38 40
Hart met long - - - - 1
Lever - DBD 99 89 99 94 81
Lever - DCD 44 65 68 67 68
Lever (gesplitst) - DBD 2 5 7 4 7
Lever met alvleesklier - DBD 1 - 2 - -
Long - DBD 42 49 59 59 46
Long - DCD 31 25 29 46 40
Long met lever - DCD - - 1 - -
Nier - DBD 202 168 178 173 158
Nier - DCD 204 237 284 255 257
Nier met alvleesklier - DBD 13 14 8 6 12
Nier met alvleesklier - DCD 6 8 12 13 9
Nier met lever - DBD 1 - 6 2 2
Nier met lever - DCD - 1 - 1 3
Nier met lever (gesplitst) - DBD - - - - 1
Dunne darm - DBD - - 1 - -
Dunne darm met alvleesklier en lever - DBD - - 1 - -
Totaal 689 710 817 768 734
  • DBD = donor was hersendood (Donation after Brain Death)
  • DCD = hart en bloedsomloop waren gestopt (Donation after Circulatory Death)
  • Een transplantatie van 2 nieren tegelijkertijd tellen we als 1 transplantatie (nieren-en-bloc)

Orgaandonatie in ziekenhuizen

Meestal blijkt op de intensive care dat iemand orgaandonor kan zijn. Artsen of verpleegkundigen zien dat de omstandigheden waarin iemand gaat overlijden misschien donatie van organen mogelijk maken. De NTS houdt bij hoe dat in de verschillende ziekenhuizen gaat. Bijvoorbeeld hoe vaak een patiënt herkend wordt als mogelijke donor en hoe vaak het ziekenhuis onderzoekt of iemand in het Donorregister staat.


Orgaandonatie door patiënten op de intensive care, per donatieregio

Cijfers van 10 september 2021

Regio Aantal overledenen % dat donor kan zijn* % dat herkend is als donor Aanmelding 1 of meer organen uit lichaam gehaald
Amsterdam 1087 12,3% 99% 40 32
Groningen 1363 14,7% 100% 77 62
Leiden 1022 11,8% 98% 39 30
Maastricht 537 8,8% 100% 20 17
Nijmegen 1637 11,8% 100% 57 45
Rotterdam 1259 14,8% 98% 60 45
Utrecht 713 14,6% 99% 27 15
Totaal 7618 12,9% 99% 320 246

Toelichting: '% dat donor kan zijn' noemen we ook wel medisch donor potentieel.

Hoe lang moesten patiënten wachten op het donororgaan?

Hier zie je hoeveel maanden patiënten hebben gewacht op de orgaantransplantatie. 

Cijfers van 10 september 2021

Wachttijd in maanden Alleen nier Nier met alvleesklier Alleen alvleesklier Alleen hart Alleen lever Alleen long
Geen 31 - - - - -
0 tot 6 maanden 18 6 1 12 83 33
6 tot 12 maanden 26 2 - 4 38 16
12 tot 24 maanden 111 7 2 4 26 24
24 tot 60 maanden 173 5 6 20 6 10
60 maanden of langer 56 1 - - 3 3
  • Wachttijd bij alleen nier = aantal maanden dialyseduur tot transplantatie
  • Wachttijd bij nier met alvleesklier = aantal maanden op wachtlijst voor alvleesklier
  • Wachttijd bij een ander orgaan = aantal maanden op de wachtlijst voor dat orgaan

Meer cijfers