Weefsels: jaarcijfers

Hoeveel patiënten staan er op wachtlijsten voor een weefseltransplantatie en hoeveel weefseltransplantaties zijn er geweest per weefsel? We laten dit zien voor hoornvlies (cornea), hartklep en bot.

U ziet het aantal patiënten dat de afgelopen 5 jaar op een wachtlijst stond op 31 december. Wilt u meer cijfers bekijken? Kijk dan in onze jaarverslagen. In juni verschijnt het nieuwe jaarverslag op deze website.

Hoornvlies: wachtlijst en transplantaties

Cijfers van 10 september 2021

Hartklep: wachtlijst en transplantaties

Cijfers van 10 september 2021

Botweefsel: wachtlijst en transplantaties

Cijfers van 10 september 2021

Patiënten op de weefselwachtlijst

Dit is het aantal patiënten dat op 31 december van het aangegeven jaar wachtte op een weefseltransplantatie.

Cijfers van 10 september 2021

Soort weefsel 2016 2017 2018 2019 2020
Hoornvlies: 716 761 666 666 743
- met bepaalde antistoffen (HLA-getypeerd) 46 56 42 45 46
- zonder bepaling antistoffen (random) 198 195 144 124 116
- alleen oppervlakkig hoornvlies (lamellair) 472 510 479 497 581
Hartklep 3 7 7 0 12
Bot 4 3 10 6 7

Aantal weefseltransplantaties

Bekijk hier hoeveel donorweefsels er in Nederland zijn gebruikt voor transplantatie bij een patiënt. De weefsels kunnen van Nederlandse en van buitenlandse overleden donoren zijn. Voor huidtransplantaties zie je het aantal getransplanteerde vierkante centimeters donorhuid, in plaats van het aantal transplantaties.

Niet alle gedoneerde weefsels worden getransplanteerd. Soms blijkt een weefsel niet geschikt te zijn voor transplantatie. En soms is er geen geschikte ontvanger voor een weefsel. U ziet gegevens van de afgelopen 5 jaar. Wilt u gegevens bekijken van langer dan 5 jaar geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 5.6.

Cijfers van 10 september 2021

Weefsel 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Hoornvlies totaal 1328 1523 1454 1701 1760 1498
- met bepaalde antistoffen (HLA-getypeerd) 63 43 32 58 56 21
- zonder bepaling antistoffen (ongetypeerd) 429 425 390 378 364 278
- alleen oppervlakkig hoornvlies (lamellair) 836 1055 1032 1265 1340 1162
Hartkleppen 129 109 149 138 133 165
- in linkerhelft (aortakleppen) 30 11 28 11 15 25
- in longader (pulmonaalkleppen) 67 69 88 82 84 98
Bot 1776 2129 2144 2591 2988 2814
Huid (dm2) 1266 2405 1663 1601 1679 207545

Aantal weefseldonoren per weefsel

Bekijk hier hoeveel mensen weefsels hebben gegeven. 

Cijfers van 10 september 2021

Donoren per weefsel 2016 2017 2018 2019 2020
Hoornvlies 1476 1358 2202 2087 1756
Huid 443 363 366 446 379
Hartklep 202 161 216 215 191
Aorta 31 18 16 17 15
Bot 139 161 167 144 108
Totaal 1655 1510 2398 2294 1923

Aantal weefseldonoren per donatieregio

Cijfers van 10 september 2021

Donatieregio 2016 2017 2018 2019 2020
Amsterdam 269 206 310 325 259
Groningen 287 304 481 439 351
Leiden 245 229 323 312 271
Maastricht 105 85 175 171 121
Nijmegen 432 386 571 513 443
Rotterdam 186 189 338 343 287
Utrecht 131 111 200 191 191
Totaal 1655 1510 2398 2294 1923

Weefseldonatie per donatieregio

U ziet hoeveel mensen er zijn overleden in de ziekenhuizen in de donatieregio. En hoeveel procent van deze overledenen medisch geschikt zijn om donor te worden. Dit noemen we het donorpotentieel. In de tabel staat hoeveel personen door de ziekenhuizen als donor zijn gemeld bij NTS. En hoeveel donoren er uiteindelijk weefsel hebben gegeven.

Cijfers van 10 september 2021

Regio Aantal mogelijke donoren Aantal dat geschikt is als donor * % Aanmel-dingen % Weefsel gegeven %
Regio Amsterdam 4798 1498 31% 290 6% 226 5%
Regio Groningen 6585 2154 33% 393 6% 315 5%
Regio Leiden 4611 1647 36% 349 8% 261 6%
Regio Maastricht 2693 695 26% 120 4% 91 3%
Regio Nijmegen 8713 2478 28% 584 7% 476 5%
Regio Rotterdam 6114 2078 34% 337 6% 272 4%
Regio Utrecht 3168 1135 36% 204 6% 167 5%
Totaal: 36682 11685 32% 2277 6% 1808 5%

* Medisch geschikt om donor te zijn

Bron: NORD (Nederlandse Overledenen Registratie Donoren)

Keuze die in Donorregister staat en reactie van nabestaanden

Als iemand weefseldonor kan zijn, moet de arts kijken of deze persoon een keuze heeft gezet in het Donorregister. Daarna heeft de arts een gesprek met de nabestaanden. U ziet in de tabel wat dit oplevert. Het gaat om patiënten van 85 jaar of jonger. In de tabel staan ook alle situaties waarin het onbekend is of artsen in het Donorregister hebben gekeken of waarin het onbekend is wat de uitslag was.

Cijfers van 10 september 2021

Keuze in donor-register % Keuzes in register Gesprek met nabestaanden Bezwaar nabestaanden na gesprek %
Geeft toestemming voor donatie 1909 20% 1779 404 23%
Geen bezwaar 4 48% 4250 3415 80%
Geen keuze in donorregister 4495 25% - - -
Heeft bezwaar tegen donatie 2373 - 1640 1598 97%
Onbekend 2277 7% 600 431 72%
Wil dat nabestaanden beslissen 620 100% 8273 5850 71%
Totaal 11678 16542 11698

Bron: NORD (Nederlandse Overledenen Registratie Donoren)