Wachtlijst voor weefsels

Voor sommige weefsels bestaan wachtlijsten: voor hoornvlies, voor hartkleppen en voor bot. Patiënten op deze wachtlijsten wachten meestal op een bijzonder soort weefsel, bijvoorbeeld op een bepaalde hartklep of op een bepaald bot. U ziet gegevens van de afgelopen 5 jaar. Wilt u gegevens bekijken van langer dan 5 jaar geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 2.9.

Patiënten op de weefselwachtlijst

Dit is het aantal patiënten dat op 31 december van het aangegeven jaar wachtte op een weefseltransplantatie.

Soort weefsel 2016 2017 2018 2019 2020
Hoornvlies: 716 761 666 666 743
- met bepaalde antistoffen (HLA-getypeerd) 46 56 42 45 46
- zonder bepaling antistoffen (random) 198 195 144 124 116
- alleen oppervlakkig hoornvlies (lamellair) 472 510 479 497 581
Hartklep 3 7 7 0 12
Bot 4 3 10 6 7

Cijfers van 10 september 2021

Cijfers van 25 maart 2020