Weefseldonatie in ziekenhuizen

Dat iemand weefseldonor kan zijn, blijkt meestal in een ziekenhuis. Artsen of verpleegkundigen zien dat de omstandigheden waarin iemand gaat overlijden misschien donatie mogelijk maken.

De NTS houdt bij hoe dat in de verschillende ziekenhuizen gaat. Bijvoorbeeld hoe vaak een patiënt herkend wordt als mogelijke donor en hoe vaak het ziekenhuis onderzoekt of iemand in het donorregister staat.

Dit zijn gegevens van het vorige jaar. We vernieuwen deze cijfers elk jaar in april/mei. Wilt u gegevens bekijken van langer geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 8.4 en 8.5.

Weefseldonatie per donatieregio

U ziet hoeveel mensen er zijn overleden in de ziekenhuizen in de donatieregio. En hoeveel procent van deze overledenen medisch geschikt zijn om donor te worden. Dit noemen we het donorpotentieel.

In de tabel staat hoeveel personen door de ziekenhuizen als donor zijn gemeld bij NTS. En hoeveel donoren er uiteindelijk weefsel hebben gegeven.

Regio Aantal mogelijke donoren Aantal dat geschikt is als donor * % Aanmel-dingen % Weefsel gegeven %
Regio Amsterdam 4755 1994 42% 390 8% 292 6%
Regio Groningen 6119 2712 44% 496 8% 385 6%
Regio Leiden 4465 2233 50% 413 9% 287 6%
Regio Maastricht 2333 884 38% 170 7% 129 6%
Regio Nijmegen 7917 3304 42% 709 9% 548 7%
Regio Rotterdam 5501 2423 44% 407 7% 314 6%
Regio Utrecht 2990 1369 46% 251 8% 172 6%
Totaal: 34079 14919 44% 2836 8% 2127 6%

Cijfers van 25 maart 2020

* Medisch geschikt om donor te zijn

Bron: NORD (Nederlandse Overledenen Registratie Donoren)

Keuze die in Donorregister staat en reactie van nabestaanden

Als iemand weefseldonor kan zijn, moet de arts kijken of deze persoon een keuze heeft gezet in het Donorregister. Daarna heeft de arts een gesprek met de nabestaanden. U ziet in de tabel wat dit oplevert. Het gaat om patiënten van 85 jaar of jonger. In de tabel staan ook alle situaties waarin het onbekend is of artsen in het Donorregister hebben gekeken of waarin het onbekend is wat de uitslag was.

Keuze in donor-register % Keuzes in register Gesprek met nabestaanden Bezwaar nabestaanden na gesprek %
Geeft toestemming voor donatie 2391 20% 2276 604 27%
Geen keuze in donorregister 6514 54% 6109 5054 83%
Heeft bezwaar tegen donatie 2426 20% - - -
Onbekend 2741 - 2266 2206 97%
Wil dat nabestaanden beslissen 837 7% 814 609 75%
Totaal 14909 100% 11465 8473 74%

Cijfers van 25 maart 2020

Bron: NORD (Nederlandse Overledenen Registratie Donoren)