Weefseldonatie in ziekenhuizen

Dat iemand weefseldonor kan zijn, blijkt meestal in een ziekenhuis. Artsen of verpleegkundigen zien dat de omstandigheden waarin iemand gaat overlijden misschien donatie mogelijk maken.

De NTS houdt bij hoe dat in de verschillende ziekenhuizen gaat. Bijvoorbeeld hoe vaak een patiënt herkend wordt als mogelijke donor en hoe vaak het ziekenhuis onderzoekt of iemand in het donorregister staat.

Dit zijn gegevens van het vorige jaar. We vernieuwen deze cijfers elk jaar in april/mei. Wilt u gegevens bekijken van langer geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 8.4 en 8.5.

Weefseldonatie per donatieregio

U ziet hoeveel mensen er zijn overleden in de ziekenhuizen in de donatieregio. En hoeveel procent van deze overledenen medisch geschikt zijn om donor te worden. Dit noemen we het donorpotentieel.

In de tabel staat hoeveel personen door de ziekenhuizen als donor zijn gemeld bij NTS. En hoeveel donoren er uiteindelijk weefsel hebben gegeven.

Regio Aantal mogelijke donoren Aantal dat geschikt is als donor * % Aanmel-dingen % Weefsel gegeven %
Regio Amsterdam 4798 1498 31% 290 6% 226 5%
Regio Groningen 6585 2154 33% 393 6% 315 5%
Regio Leiden 4611 1647 36% 349 8% 261 6%
Regio Maastricht 2693 695 26% 120 4% 91 3%
Regio Nijmegen 8713 2478 28% 584 7% 476 5%
Regio Rotterdam 6114 2078 34% 337 6% 272 4%
Regio Utrecht 3168 1135 36% 204 6% 167 5%
Totaal: 36682 11685 32% 2277 6% 1808 5%

Cijfers van 10 september 2021

Cijfers van 25 maart 2020

* Medisch geschikt om donor te zijn

Bron: NORD (Nederlandse Overledenen Registratie Donoren)

Keuze die in Donorregister staat en reactie van nabestaanden

Als iemand weefseldonor kan zijn, moet de arts kijken of deze persoon een keuze heeft gezet in het Donorregister. Daarna heeft de arts een gesprek met de nabestaanden. U ziet in de tabel wat dit oplevert. Het gaat om patiënten van 85 jaar of jonger. In de tabel staan ook alle situaties waarin het onbekend is of artsen in het Donorregister hebben gekeken of waarin het onbekend is wat de uitslag was.

Keuze in donor-register % Keuzes in register Gesprek met nabestaanden Bezwaar nabestaanden na gesprek %
Geeft toestemming voor donatie 1909 20% 1779 404 23%
Geen bezwaar 4 48% 4250 3415 80%
Geen keuze in donorregister 4495 25% - - -
Heeft bezwaar tegen donatie 2373 - 1640 1598 97%
Onbekend 2277 7% 600 431 72%
Wil dat nabestaanden beslissen 620 100% 8273 5850 71%
Totaal 11678 16542 11698

Cijfers van 10 september 2021

Cijfers van 25 maart 2020

Bron: NORD (Nederlandse Overledenen Registratie Donoren)