Steun aan transplantatiepatiënten

De meeste mensen die op de wachtlijst staan voor een orgaan- en/of weefseltransplantatie zijn blij dat ze de kans krijgen om geholpen worden. Toch ervaren veel patiënten dit als een moeilijke en ingrijpende periode.

Dat komt vooral doordat ze niet weten wat ze te wachten staat. Dat zorgt voor onzekerheid. 'Komt het orgaan wel op tijd? En áls het komt wanneer dan? En hoe gaat het na de transplantatie met mij?'

Praat over angst of depressie

Heb je last van angst of depressieve gedachten? Dat is begrijpelijk: wat jij meemaakt is heel ingrijpend. Het is belangrijk om erover te praten, want dan kan er iets aan worden gedaan. Erover praten is ook belangrijk omdat anders de kans bestaat dat je na de transplantatie angstig en/of depressief blijft. En dat kan een slechte invloed hebben op uw herstel. Medicijnen kunnen soms helpen, maar ook lotgenotencontact of gesprekken met de maatschappelijk werker van het transplantatieziekenhuis. Je contactpersoon van het transplantatieteam kan je meer vertellen over de mogelijkheden. Soms verzwijgen mensen dat ze angstig of depressief zijn, omdat ze bang zijn dat ze dan niet voor transplantatie in aanmerking te komen. Dat is niet zo, daar hoef je dus niet bang voor te zijn.