Privacyverklaring opvragen status wachtlijst

U wilt uw status opvragen van de wachtlijst. Om dat mogelijk te maken verwerkt de Nederlandse Transplantatie Stichting (hierna: NTS) uw persoonsgegevens. De NTS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u uw wachtlijststatus opvraagt. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw gegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens (1) om uw identiteit te kunnen controleren (2) om u de gevraagde gegevens toe te sturen en (3) voor het afhandelen van eventuele incidenten.

Welke gegevens gebruiken wij?

De kopie van uw identiteitsbewijs gebruiken wij om uw identiteit te controleren. Wij vergelijken uw naam, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN) met de gegevens die al bij ons bekend zijn. Wij verzoeken u de overige gegevens op de kopie onzichtbaar te maken. U kunt hiervoor gebruik maken van de Kopie-ID app van de Rijksoverheid. Als de overige gegevens niet onzichtbaar gemaakt zijn, kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

De gegevens die wij van uw aanvraag bewaren zijn:

  • Datum binnenkomst aanvraag
  • Voor welk orgaan u de aanvraag doet
  • Welke ID-bewijs we hebben gecontroleerd
  • Welke gegevens we aan u hebben doorgegeven

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De NTS verwijdert de kopie van uw identiteitsbewijs direct na controle van uw identiteit. De NTS verwijdert uw aanvraag direct na de afhandeling. We bewaren gegevens over dat u een aanvraag heeft gedaan tot 7 jaar na het indienen van de aanvraag.

Op welke ‘rechtsgrond’ verwerken wij uw gegevens?

De NTS zorgt ervoor dat patiënten organen en weefsels van donoren krijgen. Deze taak is vastgelegd in de Wet op de Orgaandonatie. Dit is een taak van algemeen belang. In deze wet staat dat wij uw BSN kunnen gebruiken.

Met wie delen we uw gegevens?

Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld.

Wat zijn uw rechten?

U mag uw gegevens bekijken of wijzigen. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van (een deel van) uw gegevens (of voor een bepaald doel). U kunt vragen om uw gegevens gedeeltelijk of volledig te verwijderen. Wilt u dat we uw gegevens doorgeven? Ook dan kunt u contact met ons opnemen. Heeft u een klacht over hoe we omgaan met uw gegevens? We helpen u graag om een oplossing te vinden. Komt u er toch niet uit met ons? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u vinden hoe u een klacht indient.

Wilt uw meer weten over de bescherming van uw gegevens?

Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming van de NTS. Dat kan door een e-mail te sturen naar privacy@transplantatiestichting.nl. Deze medewerker let erop dat wij ons houden aan de wetten en regels over privacy en over bescherming van persoonsgegevens.


Nederlandse Transplantatie Stichting
privacy@transplantatiestichting.nl

17-02-2021