Onkosten, vergoedingen en verzekeringen donatie bij leven

De overheid vindt dat u als donor niet allerlei kosten moet maken om een nier of deel van uw lever af te staan. Maar het is verboden om geld of kostbare cadeaus te ontvangen in ruil voor een nier of deel van uw lever.

Veel kosten worden vergoed

Veel kosten die samenhangen met de donatie worden vergoed. Ook als de donatie uiteindelijk niet doorgaat. Ze worden bijvoorbeeld vergoed door de zorgverzekeraar van de ontvanger of door uw eigen verzekering. Ook eventuele gevolgen voor uw inkomen kunnen worden vergoed. Dat geldt zowel voor mensen die in loondienst werken als voor ondernemers. 

Als u klikt op dit filmpje gaat u direct naar Youtube. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het zit met de onkosten en verzekeringen bij donatie bij leven.
Moet ik zelf betalen als ik een nier bij leven doneer?

Onkostenvergoeding donatie bij leven

Voor sommige kosten die u als donor maakt, krijgt u een onkostenvergoeding vanuit de Subsidieregeling donatie bij leven. In de regeling staat precies beschreven welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. Er staat ook in voor welk maximumbedrag kosten worden vergoed.

De Nederlandse Transplantatie Stichting voert de regeling uit. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de inhoud en betaalt de vergoeding.

Voorbeelden van onkosten die worden vergoed

 • een eenmalige vergoeding van €345 bij een nierdonatie of €385 bij donatie van een deel van de lever voor verschillende kleinere uitgaven, zoals parkeerkosten of gebruiksartikelen voor een verblijf in het ziekenhuis
 • medische kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed
 • inkomstenverlies van zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een zelfstandige met een lage belastbare winst krijgt een minimumvergoeding. Ook werknemers die een deel van hun salaris niet doorbetaald krijgen, kunnen hiervoor een onkostenvergoeding aanvragen
 • reis- en verblijfkosten van de persoon die u bijstaat
 • een dagvergoeding voor uw verblijf als u als donor niet in Nederland woont
 • kosten van opvang van uw kind, naaste of huisdier
 • kosten van huishoudelijke hulp tijdens de herstelperiode

Wilt u voor uw donatie weten welke kostenposten wel en welke niet worden vergoed? En wat de maximale vergoedingen zijn? Lees dan de toelichting bij het aanvraagformulier (pdf, 223 kb).

Voorwaarden voor vergoeding

 • de kosten hebben direct te maken met de donatie
 • u heeft de aanvraag voor een vergoeding binnen 1 jaar na donatie ingediend
 • de kosten worden niet op een andere manier vergoed
 • de kosten hebben betrekking op de periode die eindigt uiterlijk 13 weken na uw ontslag uit het ziekenhuis (na leverdonatie is dit uiterlijk na 26 weken)
 • voor de vergoeding van sommige onkosten is een schriftelijk bewijs zoals een factuur nodig
 • de ontvanger van het orgaan is verzekerd bij een Nederlandse zorgverzekeraar

Onkostenvergoeding aanvragen

U vraagt de onkostenvergoeding aan door het aanvraagformulier Onkostenvergoeding donatie bij leven op te sturen naar de NTS. Dit vult u in samen met de medisch maatschappelijk werker van het transplantatieziekenhuis.

Eenmalige vergoeding snel ontvangen?

Als u dat wilt, kunt u de eenmalige vergoeding al binnen 2 weken na aanvraag ontvangen. Aanvragen kan pas nadat u bent geopereerd. De vergoeding van de overige kosten krijgt u uitbetaald zodra de NTS deze beoordeeld heeft.

Gevolgen donatie bij leven voor verzekeringen

Als u bij leven een nier of deel van uw lever afstaat, heeft dat geen invloed op uw bestaande verzekeringen, maar mogelijk wel op nieuwe verzekeringen.

Als er ziektes aan het licht komen

Soms komen bij de medische vooronderzoeken ziektes of afwijkingen aan het licht. In medisch opzicht kan dat gunstig zijn, omdat er dan iets aan kan worden gedaan. Maar bij het afsluiten van een nieuwe verzekering kan het nadelig zijn. Zo kunnen er problemen ontstaan als u een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering, levensverzekering of hypotheek wilt afsluiten. De financiële gevolgen hiervan worden niet gecompenseerd door de Onkostenvergoeding donatie bij leven.

Sluit tijdig een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering af

Het kan daarom verstandig zijn om een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering af te sluiten voordat de voorbereidende onderzoeken beginnen. Hoe iemand verzekerd is, verschilt van donor tot donor. Voordat u toestemming geeft voor donatie is het belangrijk dat alles wat met verzekeringen te maken heeft, duidelijk voor u is. De medisch maatschappelijk werker van het transplantatieziekenhuis kan uitleg geven.

Meer weten over de onkosten en vergoedingen?