Draaiboek COVID-19-pandemie orgaan- en weefselketen

Dit draaiboek beschrijft de acties die nodig zijn bij een (opleving van een) pandemie die van invloed is op de orgaan- en weefselketen. Dit document is opgesteld in samenwerking met de NTS, de NTV-NTS orgaanadviescommissies en de NVIC-commissie Donatie. 

De situatie van een pandemie wijzigt regelmatig. De overheid hanteert drie codes om de ernst van de pandemie te beoordelen: Waakzaam, zorgelijk en ernstig. De beoordeling kan per moment en per regio verschillen.