Terug naar het vorige niveau: 2. Donorherkenning

2.3. Weefselspecifieke contra-indicaties en leeftijdscriteria

Naast algemene contra-indicaties zijn er ook weefselspecifieke contra-indicaties. Daarnaast gelden er voor elk weefsel leeftijdscriteria. De meest voorkomende weefselspecifieke contra-indicaties en de leeftijdsgrenzen per weefsel staan in Tabel 5.

Tabel 5: Weefselspecifieke contra-indicaties en leeftijdscriteria voor weefseldonatie

Weefsel

Leeftijdscriteria

Contra-indicaties

Oogweefsel

2 t/m 85 jaar

 • GEEN donatie mogelijk bij actieve ooginfectie.
 • GEEN donatie mogelijk als beide ogen een cataractoperatie of visuscorrectie d.m.v. laserbehandeling hebben gehad.
 • GEEN donatie mogelijk bij BMI > 40

Huid

20 t/m 80 jaar

 • GEEN donatie mogelijk bij magere donoren. Bereken het minimale gewicht o.b.v. de lengte: Lengte (cm) – 105 = minimale gewicht (kg). Dus bij iemand van 175 cm is het minimale gewicht 70 kg.
 • GEEN donatie mogelijk bij donoren met BMI > 40.
 • GEEN donatie mogelijk bij maligniteiten in heden of verleden (m.u.v. verwijderd basaalcelcarcinoom > 6 maanden geleden en primaire laaggradige tumoren van het centraal zenuwstelsel gr. I of II).
 • GEEN donatie mogelijk bij sepsis.

Hartkleppen

Mannen: t/m 65 jaar Vrouwen: t/m 70 jaar

 • GEEN donatie mogelijk bij maligniteiten in heden of verleden (m.u.v. basaalcelcarcinoom en primair laaggradige tumoren van het centraal zenuwstelsel gr. I of II).
 • GEEN donatie mogelijk wanneer de patiënt zwaarder weegt dan 100 kilogram in combinatie met een BMI van 35 en hoger.
 • GEEN donatie mogelijk bij sepsis.
Bot, kraakbeen en peesweefsel

17 t/m 65 jaar

 • GEEN donatie mogelijk bij maligniteiten in heden of verleden (m.u.v. basaalcelcarcinoom en primaire laaggradige tumoren van het centraal zenuwstelsel gr. I of II).
 • GEEN donatie mogelijk bij sepsis.
 • GEEN donatie mogelijk bij BMI < 16 of BMI > 40

Thoracale aorta

20 t/m 45 jaar

Wordt alleen gedaan in combinatie met hartklepdonatie.