Donaties en transplantaties tijdens COVID-19-pandemie

8 juni 2020. Vanwege de COVID-19-pandemie is het transplantatie- en donatiebeleid aangepast. De Nederlandse Transplantatie Stichting volgt nauwlettend de ontwikkelingen in Nederland. Hieronder staan verwijzingen naar informatie over donatie en transplantatie voor medisch professionals. In sommige gevallen wordt u verwezen naar een externe link voor meer informatie over het beleid en/of de cijfers. 

Cijfers (inter)nationaal

Vanwege de COVID-19-pandemie is het aantal donaties en transplantaties gedaald. Hieronder de cijfers.

Cijfers orgaandonaties en -transplantaties in Nederland tijdens COVID-19

Cijfers weefseldonaties en transplantaties in Nederland tijdens COVID-19

Internationale cijfers in landen aangesloten bij Eurotransplant

Beleid orgaandonatie en -transplantatie in Nederland

Het beleid rond orgaandonatie en -transplantatie is aangepast op basis van de huidige situatie. 

COVID-19 en orgaantransplantatie in Nederland

COVID-19 en donaties in Nederland


Beleid weefseldonatie en -transplantatie in Nederland

COVID-19 en weefseltransplantatie 

COVID-19 en weefseldonatie.

Onderzoeken en beleid internationaal

Internationale onderzoeken en beleid COVID-19 van The Transplant Society

Organ Donation en Transplant Town Hall en European Respiratory Association

Informatie voor publiek en patiënten