COVID-19 en vaccinatiebeleid

De NTV en NTS adviseren vaccinatie tegen COVID-19 voor transplantatie- en wachtlijstpatiënten. Dit advies is tot stand gekomen op basis van de input van medisch professionals van de Orgaan Advies Commissies van de NTV. We gaan er vooralsnog vanuit dat er geen specifieke bijwerkingen zijn en dat de vaccinaties effectief zijn. Transplantatiepatiënten dienen hun voorgeschreven dosering immunosuppressiva te blijven gebruiken. 

RIVM: Handleiding COVID-19 vaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten.

 • Het advies van de Gezondheidsraad is om strategie 1 te volgen voor het vaccinatiebeleid. Zie ook rapport Gezondheidsraad.
 • Voor de eerste vaccinatie-fase zijn een aantal groepen beschreven, waarbij ook de volgende subgroepen worden benoemd: 'en mensen met ernstige aandoeningen aan hart of luchtwegen, met diabetes mellitus, met chronische nierinsufficiëntie, met een afweerstoornis of mensen behandeld met immunosuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties' (pagina 4 samenvatting van Strategieën voor COVID-19 vaccinatie). Een deel van de patiënten op de wachtlijst evenals de getransplanteerde patiënten zijn hiermee reeds benoemd. NTS en NTV sluiten zich aan bij het advies van de Gezondheidsraad om transplantatiepatiënten te vaccineren in fase 1.
 • Reeds getransplanteerde patiënten moeten met urgentie gevaccineerd worden omdat zij als gevolg van de behandeling met immunosuppressiva een verminderde weerstand hebben. 
 • Ook wachtlijstpatiënten moeten gevaccineerd worden in de eerste fase. Dit omdat: 
  1. Deze patiënten vanwege hun bestaande chronische ziekte vallen onder de hoogrisicogroep.
  2. Om te voorkomen dat zij bij oproep voor transplantatie COVID-19 blijken te hebben, dit zou betekenen dat de transplantatie niet kan doorgaan.
  3. We niet weten of vaccinatie kort na transplantatie effectief is, vanwege  de hoge dosis immuunsuppressie die de patiënt op dat moment ontvangt. 
 • Verwacht wordt dat het risico van vaccineren van patiënten die immunosuppressiva gebruiken gering is. De bijwerkingen in de fase 1 en 2 studie lijken beperkt te zijn. Wel is het zo dat de studies zijn uitgevoerd bij een gezonde onderzoekspopulatie van <50 jaar en dat gegevens uit de transplantatiepopulaties nog moeten komen.
 • Er is een onderzoek gestart naar optimale inzet van COVID-19 vaccins bij patiënten met een verstoord immuunsysteem. Lees meer over het onderzoek op de site van ZonMw.
 • Naar verwachting zal een vaccin geen invloed hebben op de uitslag van de PCR-test, waardoor deze test ook na vaccinatie gebruikt kan worden om donoren en ontvangers te testen op COVID-19. Bij een goede respons op de vaccinatie, zou er wel een positief resultaat moeten volgen op een antistoffentest.
 • Vaccins - Pfizer en Moderna - zijn toegestaan. Astrazeneca mag weer toegediend worden na afronding van het onderzoek dat nu loopt naar de bijwerkingen. 

Webinar 'Overwegingen coronavaccinatie'

De coronavaccinatie van groepen mensen met kwetsbare gezondheid is gestart. Daarmee komen ook de eerste resultaten binnen van het onderzoek naar de werkzaamheid en eventuele bijwerkingen van de vaccins. Dit levert allerlei vragen op. In het webinar Overwegingen bij coronavaccinatie gaven wij zo veel mogelijk antwoorden. Hebt u het webinar gemist? Kijk hem hieronder terug.

Terugkijken webinar