COVID-19 en vaccinatiebeleid

De NTV en NTS adviseren vaccinatie tegen COVID-19 voor transplantatie- en wachtlijstpatiënten. Dit advies is tot stand gekomen op basis van de input van medisch professionals van de Orgaan Advies Commissies van de NTV. 

We gaan er vooralsnog vanuit dat er geen specifieke bijwerkingen zijn en dat de vaccinaties effectief zijn. Transplantatiepatiënten dienen hun voorgeschreven dosering immunosuppressiva te blijven gebruiken. Bekijk hier de Handleiding COVID-19 vaccinatie voor immuungecompromitteerde patiënten van het RIVM.

Vaccinatiebeleid

  • Verwacht wordt dat het risico van vaccineren van patiënten die immunosuppressiva gebruiken gering is. De bijwerkingen in de fase 1 en 2 studie lijken beperkt te zijn. Wel is het zo dat de studies zijn uitgevoerd bij een gezonde onderzoekspopulatie van <50 jaar en dat gegevens uit de transplantatiepopulaties nog moeten komen.
  • Er is een onderzoek gestart naar optimale inzet van COVID-19 vaccins bij patiënten met een verstoord immuunsysteem. Lees meer over het onderzoek op de site van ZonMw.
  • Naar verwachting zal een vaccin geen invloed hebben op de uitslag van de PCR-test, waardoor deze test ook na vaccinatie gebruikt kan worden om donoren en ontvangers te testen op COVID-19. Bij een goede respons op de vaccinatie, zou er wel een positief resultaat moeten volgen op een antistoffentest.
  • Er zijn 4 vaccins goedgekeurd en alle vaccins zijn toegestaan voor wachtlijstpatiënten/transplantatiepatiënten, maar de voorkeur gaat uit naar een mRNA vaccin (Pfizer en Moderna) omdat deze effectiever lijken te zijn voor deze groep patiënten.

Webinar 'Overwegingen coronavaccinatie'

De coronavaccinatie van groepen mensen met kwetsbare gezondheid is gestart. Daarmee komen ook de eerste resultaten binnen van het onderzoek naar de werkzaamheid en eventuele bijwerkingen van de vaccins. Dit levert allerlei vragen op. In het webinar Overwegingen bij coronavaccinatie gaven wij zo veel mogelijk antwoorden. Hebt u het webinar gemist? Kijk hem hier terug.

Meer informatie