Wat doet de NTS met de aanbevelingen uit het onderzoek?

De resultaten van het onderzoek van Sanne van Oosterhout zijn waardevol. Nichon Jansen, senior beleidsmedewerker en onderzoeker bij de NTS, vertelt wat de NTS hiermee gaat doen. 

De NTS ondersteunt medische professionals bij de gesprekken om donatie te faciliteren. Dit gebeurt vooral met scholing, zoals trainingen en e-learnings. Het kwalitatieve onderzoek van Sanne is een waardevolle aanvulling op de kwantitatieve evaluatie van de NTS. 

800 donatiegesprekken in 2022

‘Nichon Jansen vindt het belangrijk dat er nu gespreksinhoudelijk is meegekeken en meegeluisterd. Zo’n donatiegesprek voeren artsen niet vaak. Vorig jaar zijn er zo’n 800 gesprekken over orgaandonatie gevoerd, en er zijn 900 intensivisten, dus ga maar na.

Uit het onderzoek van Sanne komt naar voren dat de medisch professionals vooral worstelen met de toestemming op basis van een ‘geen bezwaar’-registratie. Nichon: ‘Dat is enerzijds begrijpelijk, want het betrof een nieuwe situatie. Anderzijds: die registratie betekent wettelijk wel een toestemming voor donatie. Maar dat gesprek erover wordt een uitdaging zodra de familie zegt 'dat klopt niet' of 'dat herken of wil ik niet'.

Vooraf Kwaliteitsstandaard Donatie doornemen

De resultaten uit het promotieonderzoek vormen voor de NTS extra handvatten voor scholing, zegt Nichon Jansen. ‘Nu we weten dat artsen vier gespreksroutes volgen, kunnen we de trainingen nog gerichter insteken op de uitdagingen voor hen.’ Ook ziet Nichon – los van het onderzoek – dat de Kwaliteitsstandaard Donatie ook ondersteunend kan zijn bij de gespreksvoering. ‘Die beschrijft wat artsen kunnen doen en zeggen bij de verschillende uitkomsten van het Donorregister. Ter voorbereiding op het gesprek helpt het om die Standaard door te nemen.’

Orgaandonatiecoördinator biedt ondersteuning

De pilot Vroegtijdige Ondersteuning bij Orgaandonatie (VobO) kan ook profiteren van de studieresultaten. Nichon: ‘Hierbij heeft een orgaandonatiecoördinator (ODC) al vroegtijdig contact met de arts, dus vóór het donatiegesprek. De ODC biedt aan bij het gesprek te zijn of geeft tips. De pilot liep tot 1 oktober 2023. We nemen de bevindingen mee in de implementatie.’

Week van het donorgesprek

De NTS werkt continu aan publieksvoorlichting over orgaan- en weefseldonatie en donorregistratie. Dat gebeurt ook via publiekscampagnes. Nichon: ‘Van 9 t/m 15 oktober is het de Week van het Donorgesprek. Dit  is een publiekscampagne onder het motto ‘Orgaandonatie? Wat wil jouw familie? Vraag het gewoon!’. We laten zien dat een gesprek over je donorregistratie niet ingewikkeld is en wél heel belangrijk. En we geven suggesties hoe je hierover in gesprek gaat. Via online media, artikelen, video’s en met hulp van de ziekenhuizen hopen we op veel aandacht. Want het onderzoek van Sanne bevestigt maar weer hoe essentieel dit gesprek is.'

Onderzoek Sanne van Oosterhout

Sanne van Oosterhout deed kwalitatief onderzoek en vertelt over de vier routes in gespreksvoering die ze bij artsen zag.

Lees het interview

Wat is het advies voor artsen?

Intensivist Farid Abod vertelt wat artsen die het donatiegesprek voeren kunnen met de aanbevelingen uit het onderzoek.

Lees het interview

Tips voor het donatiegesprek

Bekijk de tips om het gesprek goed voor te bereiden en te voeren.

Naar de tips