Instructies orgaandonatie en COVID-19 op de IC

NTS volgt de ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie en past hierop het beleid voor orgaandonatie aan. Hier staan instructies voor artsen op de IC en SEH en orgaancoördinatoren.

Informatie arts op de IC en SEH

Orgaandonatie gaat door:

 • Overleg met een orgaandonatiecoördinator (NTS)
 • Test donoren altijd op COVID-19
 • Plaats een orgaandonor liever niet op een COVID-IC
 • Voor donor die COVID-19 heeft doorgemaakt geldt:
  • > 14 dagen vrij van symptomen
  • 2 keer een negatieve PCR-test met tenminste 24 uur tussen de beide testen
 • Bij positief geteste naasten vindt het donatiegesprek telefonisch plaats
 • Orgaandonatie duurt mogelijk langer in verband met verminderde IC-capaciteit (voor ontvangers)

Instructies voor orgaandonatiecoördinatoren

Instructies betreden COVID positieve IC voor orgaandonatiecoördinatoren:

 • Bespreek met de intensivist waar u u kunt melden voor instructies bij het betreden van de IC.
 • Bespreek de werkinstructies bij aankomst op de IC met de contactpersoon (stip/coördinerend verpleegkundige):
  • Wanneer beschermende maatregelen?
  • Wat is een geschikt kantoor? Liefst buiten de IC.
  • Hoe contact onderhouden met de verpleegkundige: op vaste tijden contact met elkaar, telefonisch doorbellen als streefwaarden niet worden behaald.
 • Aanvraag laboratoriumonderzoek etc. liefst zoveel mogelijk bundelen, alles kost extra inspanning.
 • Labstickers met handschoenen aan op de buizen plakken.
 • Bij voorkeur de patiëntenkamer pas betreden voor lichamelijke inspectie als COVID negatie is.
 • Consulterend artsen duidelijk maken waar u te bereiken bent voor afstemming onderzoeken (radioloog, cardioloog, longarts).

Advies ziekenhuishygiënist en persoonlijke spullen: 

Desinfecteer steeds opnieuw de handen. Covid kan zich nestelen op de wielen van uw koffer, zolen van uw schoenen. Zolang u hier geen handcontact mee hebt is dat geen probleem. Dus vooral handvat koffer en de laptop desinfecteren, verder alles naar eigen logica schoonmaken.

> Bekijk ook: Overzicht richtlijnen COVID-19