Donatie na euthanasie

Bent u (huis)arts en wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u een patiënt met een verzoek voor orgaan- en of weefseldonatie na euthanasie? Bekijk dan de richtlijn Orgaandonatie na euthanasie. Heeft u vragen dan kunt u terecht bij de Nederlandse Transplantatie Stichting 071 - 579 57 95.

Richtlijn orgaandonatie na euthanasie

Deze richtlijn beschrijft onder welke voorwaarden orgaandonatie na euthanasie zorgvuldig kan worden uitgevoerd. De wens van een euthanasiepatiënt om orgaandonor te worden vereist grote zorgvuldigheid voor een ethisch verantwoorde invulling. Het belang van deze patiënt staat hierbij altijd voorop. Professionals en organisaties van patiënten maakten samen de richtlijn.

De richtlijn is aangepast vanwege het beantwoorden van een aantal openstaande vragen, waarvan de belangrijkste vraag was hoe de dood vastgesteld moet worden bij orgaandonatie na euthanasie. Hierover heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht dat verwerkt is in deze versie. Daarnaast is in de richtlijn een aantal andere openstaande vragen op het gebied van medische, ethische- en juridische aspecten aangaande Euthanasie en Orgaandonatie beantwoord.

De richtlijn bestaat uit twee delen.

  • De richtlijn 'Orgaandonatie na euthanasie' bevat praktische documenten bij de uitvoering van een procedure, zoals een algemeen stappenplan, checklists en diverse formulieren
  • onderbouwing van het stappenplan, achtergronden van de totstandkoming van de richtlijn en samenvattingen van de kennis over euthanasie en orgaandonatie