Onkosten, vergoedingen en verzekeringen donatie bij leven

De overheid vindt dat een donor niet allerlei kosten moet maken om een nier of deel van de lever af te staan. Maar het is verboden om geld of kostbare cadeaus te ontvangen in ruil voor een nier of deel van de lever.

Veel kosten worden vergoed

Veel kosten die samenhangen met de donatie worden vergoed door de zorgverzekeraar, ook als de donatie uiteindelijk niet doorgaat. Ook eventuele gevolgen voor het inkomen kunnen worden vergoed. Dat geldt zowel voor mensen die in loondienst werken als voor ondernemers. 

Moet ik zelf betalen als ik een nier bij leven doneer?

Het filmpje is er ook in het Engels, Spaans, Turks en Arabisch.

Onkostenvergoeding donatie bij leven

Als je een orgaan geeft aan iemand anders, kun je een vergoeding krijgen voor sommige kosten die je hebt gemaakt. Dit geld komt uit de Subsidieregeling donatie bij leven. In de regeling staat welke kosten je terug kunt krijgen en hoe hoog het bedrag is. 

De Nederlandse Transplantatie Stichting voert de regeling uit. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de inhoud en betaalt de vergoeding. 

Voorbeelden van onkosten die worden vergoed

 • Je kunt eenmalig €381 krijgen voor een nierdonatie of €425 voor donatie van een deel van de lever. Dit is voor verschillende kleinere uitgaven, zoals parkeerkosten of spullen om in het ziekenhuis te slapen.
 • Medische kosten die de zorgverzekeraar niet betaalt.
 • ZZP’ers die geen of minder inkomen krijgen vanwege de donatie. Dat geldt voor ZZP’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een zelfstandige met een lage belastbare winst krijgt een minimumvergoeding. Ook werknemers die een deel van hun salaris niet doorbetaald krijgen, kunnen hiervoor een onkostenvergoeding aanvragen.
 • Is er iemand die jou bezoekt in het ziekenhuis? Je kunt geld krijgen voor de reiskosten van die persoon of voor zijn hotelovernachtingen tijdens je ziekenhuisopname.
 • Een bedrag per dag dat je in Nederland moet zijn, als je als donor niet in Nederland woont.
 • Kosten voor de opvang je kind, naaste of huisdier.
 • Kosten voor huishoudelijke hulp in de tijd dat je herstelt.

Voorwaarden voor vergoeding

 • De kosten hebben direct te maken met de donatie.
 • De aanvraag voor een vergoeding is binnen 1 jaar na donatie ingediend.
 • De kosten worden niet op een andere manier vergoed.
 • De kosten zijn uiterlijk 13 weken na je ontslag uit het ziekenhuis gemaakt (na leverdonatie is dit uiterlijk na 26 weken)
 • Voor de vergoeding van sommige onkosten is een schriftelijk bewijs, zoals een factuur nodig.
 • De ontvanger van het orgaan is verzekerd bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Meer weten over de (maximale) vergoeding van kosten? > Lees de toelichting onkostenvergoeding (pdf)

Onkostenvergoeding aanvragen

Je vraagt de onkostenvergoeding aan door het aanvraagformulier Onkostenvergoeding donatie bij leven op te sturen naar de NTS. Dit vul je in samen met de medisch maatschappelijk werker van het transplantatieziekenhuis.

Er zijn twee opties:

Eenmalige vergoeding snel ontvangen?

Indien nodig kun je de eenmalige vergoeding al binnen 2 weken na aanvraag ontvangen. Aanvragen kan pas nadat je bent geopereerd. De vergoeding van de overige kosten krijg je uitbetaald zodra de NTS deze beoordeeld heeft.

Gevolgen donatie bij leven voor verzekeringen

Als je bij leven een nier of deel van je lever afstaat, heeft dat geen invloed op uw bestaande verzekeringen, maar mogelijk wel op nieuwe verzekeringen.

Als er ziektes aan het licht komen

Soms komen bij de medische vooronderzoeken ziektes of afwijkingen aan het licht. In medisch opzicht kan dat gunstig zijn, omdat er dan iets aan kan worden gedaan. Maar bij het afsluiten van een nieuwe verzekering kan het nadelig zijn. Zo kunnen er problemen ontstaan als je een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering, levensverzekering of hypotheek wilt afsluiten. De financiële gevolgen hiervan worden niet gecompenseerd door de Onkostenvergoeding donatie bij leven.

Sluit tijdig een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering af

Het kan daarom verstandig zijn om een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering af te sluiten voordat de voorbereidende onderzoeken beginnen. Hoe iemand verzekerd is, verschilt van donor tot donor. Voordat je toestemming geeft voor donatie is het belangrijk dat alles wat met verzekeringen te maken heeft, duidelijk voor je is. De medisch maatschappelijk werker van het transplantatieziekenhuis kan uitleg geven.

Meer informatie over orgaandonatie en verzekeren vind je bij VanAtotZekerheid. 

Meer weten over de onkosten en vergoedingen?