Pilot Weefseldonatiecoördinator (WDC)

De NTS heeft een pilot uitgevoerd met de inzet van weefseldonatiecoördinatoren (WDC's) in drie ziekenhuizen. Het doel van de pilot was artsen te ontlasten, de zorg voor nabestaanden te verbeteren en de procedure efficiënter te maken.  

Waarom deze pilot?

Weefseldonatie is een complexe procedure. Met de invoering van de nieuwe donorwet op 1 juli 2020 en de bijbehorende Kwaliteitsstandaard Donatie, bleek er steeds meer behoefte aan ondersteuning bij weefseldonatie in het ziekenhuis. 

Er was behoefte aan één professional die gespecialiseerd is in de procedure. Men gaf aan dat er vaak gebrek is aan kennis en routine in het uitvoeren van de donatieprocedure en het stellen van de donatievraag. Dit zorgt voor onvoldoende (na)zorg voor de nabestaanden en een laag toestemmingspercentage voor donatie. Daarnaast wordt door tijdgebrek bij de dienstdoende arts, weefseldonatie als een forse werkbelasting ervaren.

Taken weefseldonatiecoördinator

In de pilot waren alle verantwoordelijkheden rondom weefseldonatie bij één gespecialiseerde professional belegd, de weefseldonatiecoördinator (WDC). Een WDC houdt overzicht over de hele procedure: donorherkenning, raadpleging van het Donorregister, het donatiegesprek voeren met de nabestaanden, aanmelding van de weefseldonor bij het orgaancentrum en nazorg aan de nabestaanden.

Opzet

Tijdens de pilot maakten werd de invulling van de functie van WDC uitgevoerd door zorgprofessionals die al werkzaam zijn in het ziekenhuis. Deze zorgprofessionals kregen extra scholing en training om de rol als WDC volwaardig te kunnen uitvoeren. 

De WDC-pilot startte in juli 2021 en is afgerond. Er waren drie pilotziekenhuizen: Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Haaglanden Medisch Centrum (HMC). De ziekenhuizen verschilden in hun aanpak. Zo werden in het MCL en het HMC alle weefseldonatietaken van de artsen overgenomen, in het UMCG alleen het aanmelden van de weefseldonor.   

Evaluatie

De NTS heeft de pilot geëvalueerd en er ligt een advies aan het ministerie van VWS. De deelnemende pilotziekenhuizen zijn enthousiast over de inzet van een weefseldonatiecoördinator. 

> Lees het nieuwsbericht

Positieve ervaringen WDC-pilot

Hoe beviel de rol als weefseldonatiecoördinator? Professionals die meededen aan de pilot vertellen hun ervaring.