Pilot Weefseldonatiecoördinator (WDC)

Met de inzet van een Weefseldonatiecoördinator (WDC) willen we aantonen dat er meer kennis en ervaring wordt opgedaan, waardoor de zorg voor de nabestaanden verbetert en de dienstdoende arts in het ziekenhuis ontlast wordt. 

Waarom deze pilot?

Weefseldonatie is een complexe procedure. Met de invoering van de nieuwe donorwet op 1 juli 2020 en de bijbehorende Kwaliteitsstandaard Donatie, bleek er steeds meer behoefte aan ondersteuning bij weefseldonatie in het ziekenhuis. 

Er was behoefte aan één professional die gespecialiseerd is in de procedure. Men gaf aan dat er vaak gebrek is aan kennis en routine in het uitvoeren van de donatieprocedure en het stellen van de donatievraag. Dit zorgt voor onvoldoende (na)zorg voor de nabestaanden en een laag toestemmingspercentage voor donatie. Daarnaast wordt door tijdgebrek bij de dienstdoende arts, weefseldonatie als een forse werkbelasting ervaren.

Taken weefseldonatiecoördinator

In de pilot willen we alle verantwoordelijkheid en acties rondom weefseldonatie binnen een ziekenhuis bij 1 gespecialiseerde professional beleggen. Dit is de weefseldonatiecoördinator (WDC). Deze houd overzicht over de hele procedure: donorherkenning, raadpleging van het Donorregister, het donatiegesprek voeren met de nabestaanden, aanmelding van de weefseldonor bij het orgaancentrum en nazorg aan de nabestaanden.

Wat is de opzet?

Tijdens de pilot maken we voor de invulling van de functie van WDC gebruik van zorgprofessionals die al werkzaam zijn in het ziekenhuis. Deze zorgprofessional krijgt extra scholing en training om de rol als WDC volwaardig te kunnen uitvoeren. Per pilot-locatie is de invulling afhankelijk van de lokale mogelijkheden.

De eerste pilot startte op 1 juli 2021 in het MCL te Leeuwarden. In dit ziekenhuis vervult een donatiecoördinator en/of avond-, weekend-, nachthoofd de WDC taken. Doel is een volledige 24/7 vervanging van de huidige arts-aanmelder. Op 1 september 2021 startte ook een pilot in het HMC Den Haag. Hier worden de WDC-taken vervuld door de groep ziekenhuisartsen. 

Evaluatie

Inmiddels zijn de pilots afgerond. Begin 2023 evalueert de NTS de pilots en in het voorjaar volgt een adviesrapport voor het ministerie van VWS.