Wat doen wij?

De Nederlandse Transplantatie Stichting werkt aan de verbetering van orgaan- en weefseldonatie en -transplantatie. We ondersteunen de donorziekenhuizen en transplantatiecentra in Nederland.

Sinds de komst van de Wet op de orgaandonatie in 1997 heeft de Nederlandse Transplantatie Stichting de taak om donatie en transplantatie in goede banen te leiden. Dat doen we in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er werken ongeveer 90 mensen bij de NTS. Sinds de oprichting hebben we bijna tweehonderdduizend mensen kunnen helpen met een donororgaan. En nog veel meer met een donorweefsel.

Hoe doen we dat?

  1. We zorgen er als Orgaancentrum voor dat donororganen en -weefsels zo goed mogelijk terechtkomen bij de meest geschikte ontvanger. Dit betekent onder meer dat we de wachtlijsten beheren, het Donorregister raadplegen, en organen en weefsels eerlijk toewijzen aan ontvangers;
  2. We ondersteunen alle ziekenhuizen en andere zorginstellingen in het land bij donatiewerkzaamheden. Dit betekent onder andere dat we cursussen ontwikkelen en aanbieden aan medische professionals
  3. We geven informatie en voorlichting over orgaan- en weefseldonatie en transplantatie aan het algemene publiek en aan professionals in het medisch werkveld.

Met wie werken we samen?

We werken nauw samen met het ministerie van VWS; met de ziekenhuizen waar donoren herkend en gemeld worden; met Eurotransplant; met organisaties voor uitname en vervoer van organen en weefsels; met weefselbanken waar uitgenomen weefsels bewerkt en bewaard worden. We hebben intensief contact met de universitaire en algemene ziekenhuizen waar patiënten een transplantatie krijgen. Samen met het medisch werkveld verzamelen we data en analyseren we (de lange termijn) effecten van donatie en transplantatie.

Lees meer over onze samenwerkingspartners.

Donatie in de regio

Voor orgaan- en weefseldonatie en -transplantatie is Nederland opgedeeld in 7 regio’s. Deze regio’s zijn bestaan uit kernziekenhuizen en satellietziekenhuizen die verbonden zijn met de universitaire ziekenhuizen met transplantatiecentra. De regionale en lokale uitvoering van het donatiebeleid is in handen van de volgende zorgprofessionals.

Lees meer over donatie in de regio.

Meer over NTS