WNT-verantwoording

De Wet Normering van Topinkomens (WNT) regelt de maximale vergoeding voor topfunctionarissen in de publieke sector. Onderdeel van de WNT is de publicatieplicht. Publieke instellingen moeten jaarlijks de bezoldiging en eventuele ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen publiceren in hun financiële jaarverslagen. Dit heet ook wel de openbaarmakingsplicht. Publieke instellingen moeten deze gegevens openbaar toegankelijk op internet publiceren voor ten minste 7 jaar. Hieronder een overzicht van de vergoedingen van NTS-functionarissen die vallen onder de publicatieplicht.

B.J.J.M Haase

Raad van bestuur

Jaartal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee nee nee nee
Met dienstbetrekking ja ja ja ja ja ja ja
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband 1 1 1 1 1 1 1
Beloning € 175.261 € 177.889 € 178.905 € 183.032 € 184.9331 € 193.052 € 195.326
Belastbare onkosten vergoeding € 520 € 746 € 479 - - - -
WNT afbouwregeling - - - - € -2.211 € -3.916 -
Beloningen betaalbaar op termijn € 10.721 € 10.836 € 11.142 € 11.494 € 11.672 € 11.864 € 12.814
Totale bezoldiging € 186.501 € 189.471 € 190.526 € 194.526 € 194.394 € 201.000 € 208.176
Bezoldigingsmaximum WNT € 178.000 € 179.000 € 181.000 € 189.000 € 194.000 € 201.000  € 209.000

Prof. Dr. W. Weimar

Raad van toezicht

Jaartal 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee nee nee
Met dienstbetrekking ja ja ja nee nee nee
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Beloning € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Belastbare onkosten vergoeding - - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - -
Totale bezoldiging € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 17.286 € 26.700 € 26.850 € 27.150 € 28.350 € 29.100

Prof. Dr. R.J. Ploeg

Raad van toezicht

Jaartal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee nee nee nee
Met dienstbetrekking ja ja nee nee nee nee nee
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Beloning € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000 € 15.000
Belastbare onkosten vergoeding - - - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - -
Totale bezoldiging € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000 € 15.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 17.800 € 17.900 € 18.100 € 18.900 € 19.400 € 30.150 € 31.150

Mr. R.J. Elzinga

Raad van toezicht

Jaartal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee nee nee nee
Met dienstbetrekking nee nee nee nee nee nee nee
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Beloning € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Belastbare onkosten vergoeding - - - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - -
Totale bezoldiging € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 17.800 € 17.900 € 18.100 € 18.900 € 19.400 € 20.100 € 20.900

P.P.A. Beerkens

Raad van toezicht

Jaartal 2015 2016 2017 2018
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee
Met dienstbetrekking nee nee nee nee
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Beloning € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Belastbare onkosten vergoeding - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - -
Totale bezoldiging € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 17.800 € 17.900 € 18.100 € 18.900

Drs. H.J. Smid

Raad van toezicht

Jaartal 2019 2020 2021
Gewezen topfunctionaris nee nee nee
Met dienstbetrekking nee nee nee
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Beloning € 10.000 € 10.000 € 10.000
Belastbare onkosten vergoeding - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - -
Totale bezoldiging € 10.000 € 10.000 € 10.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 19.400 € 20.100 € 20.900

Dr. S.P. Berger

Raad van toezicht

Jaartal 2020 2021
Gewezen topfunctionaris nee nee
Met dienstbetrekking nee nee
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t.
Beloning € 10.000 € 10.000
Belastbare onkosten vergoeding - -
Beloningen betaalbaar op termijn - -
Totale bezoldiging € 10.000 € 10.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 20.100 € 20.900

Drs. C.W. Gorter

Raad van toezicht

Jaartal 2020 2021
Gewezen topfunctionaris nee nee
Met dienstbetrekking nee nee
Duur van het dienstverband vanaf 14 okt heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t.
Beloning € 2.083 € 10.000
Belastbare onkosten vergoeding - -
Beloningen betaalbaar op termijn - -
Totale bezoldiging € 2.083 € 10.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 20.100 € 20.900