Terug naar het vorige niveau: Publicaties en naslag

Cijfers over donatie en transplantatie

In 2022 waren er in Nederland meer orgaandonoren na overlijden dan ooit. In totaal zijn 1402 orgaantransplantaties (van zowel postmortale als levende donoren) uitgevoerd. Het aantal orgaantransplantaties met organen van postmortale donoren was in 2022 13% hoger (860) dan in het jaar daarvoor (758).

Lees het persbericht

Actuele cijfers

Bekijk de cijfers van de afgelopen maanden:

Cijfers Donorregister

Hoe vaak zoekt de arts bij iemands dood op welke keuze in het Donorregister staat? En hoeveel personen hebben hun keuze in het Donorregister gezet? Het Donorregister houdt hierover nog meer gegevens bij.

Ga naar cijfers Donorregister.


Hoe lang gaat een donororgaan mee?

De meeste getransplanteerde organen gaan jaren mee. We houden bij hoe lang een donororgaan meegaat.

Bekijk hoe succesvol orgaantransplantaties zijn


Jaarcijfers 2020

Hoeveel mensen staan er op de wachtlijst? Hoeveel donaties en transplantaties van weefsels en organen waren er in een bepaalde periode? We rapporteren per maand en per jaar. De jaarcijfers vernieuwen we elk jaar in april/mei. Meer cijfers vindt u in onze jaarverslagen.


Organen en weefsels: cijfers van de afgelopen jaren

Hoeveel patiënten staan er op de wachtlijsten en hoeveel transplantaties zijn er geweest? Niet alle patiënten die een orgaan nodig hebben staan 'actief' op de wachtlijst voor een transplantatie. We tonen alleen die patiënten die sterk genoeg zijn voor deze zware operatie (transplantabel zijn). De behoefte aan organen is dus groter dan dat de wachtlijsten laten zien.

Hoeveel patiënten staan er op wachtlijsten voor een weefseltransplantatie en hoeveel weefseltransplantaties zijn er geweest per weefsel? We laten dit zien voor hoornvlies (cornea), hartklep en bot.