Terug naar het vorige niveau: Publicaties en naslag

Cijfers over donatie en transplantatie

De NTS verzamelt veel cijfers over donatie en transplantatie van organen en weefsels. Bekijk onze cijfers.

In het nieuws: record aantal orgaandonoren in 2022

In 2022 waren er in Nederland meer orgaandonoren na overlijden dan ooit. In totaal zijn 1402 orgaantransplantaties (van zowel postmortale als levende donoren) uitgevoerd. Het aantal orgaantransplantaties met organen van postmortale donoren was in 2022 13% hoger (860) dan in het jaar daarvoor (758).

> Lees het persbericht

Actuele jaarcijfers

Bekijk de jaarcijfers over 2021 en 2022:

Bekijk de maandcijfers van 2023

Organen: cijfers van de afgelopen jaren

Hoeveel patiënten staan er op de wachtlijsten en hoeveel transplantaties zijn er geweest? Bij wachtijsten gaat het om patiënten op de actieve wachtlijst voor een transplantatie. Dit zijn patiënten die sterk genoeg zijn voor zo'n zware operatie.


Weefsels: cijfers van de afgelopen jaren

Hoeveel patiënten staan er op wachtlijst voor een weefseltransplantatie? Hoeveel weefseltransplantaties zijn er geweest?

Cijfers in jaarverslagen

Zoek je specifieke cijfers of bijvoorbeeld cijfers vóór 2016? Ga dan naar onze jaarverslagen

Cijfers Donorregister

Hoe vaak zoekt de arts bij iemands dood op welke keuze in het Donorregister staat? En hoeveel personen hebben hun keuze in het Donorregister gezet? Het Donorregister houdt hierover nog meer gegevens bij.

> Ga naar cijfers op Donorregister.nl