Organen: cijfers wachtlijsten

Bekijk hier de wachtlijsten voor organen. Je ziet het aantal patiënten op de actieve orgaanwachtlijst. Dit zijn alleen mensen mee die zo'n zware operatie aankunnen. We noemen dit patiënten die transplantabel zijn. 

Hoeveel patiënten staan op de wachtlijst voor een orgaan?

Cijfers van 30 januari 2023, wachtlijst per 1 januari 2023

Jan-2023 Jan-2022 Verschil
Alvleesklier 16 24 -33%
Hart 127 139 -9%
Heart Liver 1 - -
Lever 38 71 -46%
Long 127 165 -23%
Nier 923 877 5%
Nier met alvleesklier 13 21 -38%
Nier met lever 2 - -
Dunne darm - - -
Totaal 1247 1297 -4%

Meer cijfers: 2016-2020

Hieronder staan de cijfers vanaf 2016. De cijfers laten elke keer de aantallen zien op 31 december.

Wachtlijst en aantal transplantaties nier

Cijfers van 15 juli 2021

Wachtlijst en aantal transplantaties long

Cijfers van 5 juli 2021

Wachtlijst en aantal transplantaties lever

Cijfers van 5 juli 2021

Wachtlijst en aantal transplantaties hart

Cijfers van 5 juli 2021

Wachtlijst en aantal transplantaties alvleesklier

Cijfers van 5 juli 2021

Wachtlijst voor organen: 2016-2020

In deze tabel staann alle organen bij elkaar. Bekijk hoeveel patiënten er op de wachtlijst staan voor een nier, alvleesklier, hart, long, lever en dunne darm. Sommige patiënten hebben meer organen nodig en staan op meer wachtlijsten. Het gaat om patiënten in Nederland.

Cijfers van 5 juli 2021

Orgaan 2016 2017 2018 2019 2020 Verschil 2020 en 2019
Alvleesklier 26 27 21 19 25 32 %
Hart 99 107 120 115 132 15 %
Hart met lever en long 1 - - - - -
Hart met long 1 - 1 1 1 -
Lever 122 128 125 134 111 -17 %
Lever met alvleesklier - 1 - - - -
Long 193 178 185 171 160 -6 %
Nier 595 650 719 803 806 0 %
Nier met alvleesklier 32 19 20 27 22 -19 %
Nier met lever 2 4 2 1 - -
Dunne darm - 1 2 - - -
Totaal 1071 1115 1195 1271 1257 -1 %

Leeftijd - Cijfers van 10 september 2021

Leeftijd in jaren Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
0 tot 16 5 - - - - 1 6
16 tot 56 356 21 16 74 1 53 62
56 tot 65 222 1 8 52 - 88 26
65 en ouder 223 - 1 6 - 18 17

Welke patiënten staan op de wachtlijst?

In deze tabel zie je de eigenschappen van patiënten die op de wachtlijst staan:

  • leeftijd
  • bloedgroep
  • % PRA (Panel Reactive Antibodies): dit percentage laat zien of en hoeveel antistoffen een patiënt heeft aangemaakt.Bijvoorbeeld door een eerdere transplantatie of bloedtransfusie. Het gaat hierbij om de meest recente meting
  • is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende (re-transplantatie)?
  • welke urgentie krijgt de patiënt? Als een patiënt al veel antistoffen heeft, is het lastiger om een passend orgaan te vinden. Daarom kan die patiënt een hogere urgentie krijgen. Dat zegt iets over hoe dringend de transplantatie is
  • registratieduur: hoe lang staat een patiënt al op de wachtlijst?
  • dialyseduur: hoe lang krijgt de patiënt al nierdialyse? Of staat deze op de wachtlijst voordat hij of zij dialyse krijgt? Dit laatste noemen we pre-emptief

In de tabel staan patiënten die wachten op een of meer organen.

Bloedgroep - Cijfers van 10 september 2021

Bloedgroep Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
A 176 6 11 52 - 68 49
AB 30 - - 1 - 1 1
B 158 4 4 5 - 5 9
O 442 12 10 74 1 86 52

Hoeveel antistoffen heeft de patiënt gemaakt tegen een donororgaan? - Cijfers van 10 september 2021

Hoeveel antistoffen heeft de patiënt gemaakt tegen een donororgaan? Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
0 tot 6% 75 1 3 10 1 32 4
6 tot 85% 135 1 5 6 - 10 4
85% of hoger 112 1 5 2 - - 2
Niet bepaald 484 19 12 114 - 118 101

Is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende? - Cijfers van 10 september 2021

Is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende? Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
Eerste 647 21 11 131 1 158 94
Retransplantatie 159 1 14 1 - 2 17

Welke urgentie krijgt de patiënt? - Cijfers van 10 september 2021

Welke urgentie krijgt de patiënt? Alleen nier Pancreas met nier Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
Geen urgentie: de patiënt is transplantabel - 22 25 127 1 160 111
Hoge urgentie: de patiënt is hoog urgent - - - 5 - - -
I - Immunized (vPRA > 0) 259 - - - - - -
T - Transplantable (vPRA = 0) 547 - - - - - -

Hoe lang staat de patiënt op de wachtlijst? - Cijfers van 10 september 2021

Hoe lang staat de patiënt op de wachtlijst? Alleen nier Pancreas met nier Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
0 tot 6 maanden 47 5 5 32 1 27 59
6 tot 12 maanden 89 4 5 16 - 29 19
12 tot 24 maanden 277 10 6 32 - 40 18
24 tot 36 maanden 190 2 3 18 - 17 4
36 tot 48 maanden 93 - 2 18 - 16 2
48 tot 60 maanden 46 - 1 9 - 7 4
60 maanden of langer 64 1 3 7 - 24 5

Hoeveel maanden krijgt de patiënt al nierdialyse?

Hoeveel maanden krijgt de patiënt al nierdialyse? Alleen nier Nier met pancreas
Nog geen dialyse (preëmptief) 200 12
0 tot 6 maanden 55 -
6 tot 12 maanden 77 2
12 tot 24 maanden 163 5
24 tot 36 maanden 132 2
36 tot 48 maanden 78 1
48 tot 60 maanden 38 -
60 maanden of langer 63 -

Cijfers van 5 juli 2021

Reden uitstroom hart wachtlijst 2016 2017 2018 2019 2020
Patiënt heeft transplantatie gehad 35 38 38 38 41
Patiënt is overleden 3 15 9 5 8
Patiënt kan operatie niet aan 3 3 6 3 5
Transplantatie is minder dringend 3 2 4 3 3
Andere reden 2 3 1 1 2
Totaal 46 61 58 50 59

Patiënten die van de wachtlijst afgaan

Er zijn verschillende redenen waarom patiënten van wachtlijst af gaan. Natuurlijk als iemand een donororgaan heeft gekregen. Soms overlijden er ook mensen tijdens het wachten. Maar het gebeurt ook als het met een patiënt beter gaat, zodat een transplantatie minder dringend is. Of als het slechter gaat en de patiënt daardoor geen operatie aankan. Als de situatie verandert, kan de patiënt weer terugkomen op de wachtlijst.

Waarom gaan patiënten van de wachtlijsten af?

Bij elke orgaanwachtlijst ziet u de redenen waarom patiënten van deze wachtlijst af zijn gegaan. 

‘Transplantatie gehad buiten Eurotransplant' betekent dat de patiënt een transplantatie heeft gehad in een land dat niet hoort bij Eurotransplant. Bijvoorbeeld omdat een familielid in het buitenland een nier aan de patiënt heeft gegeven.

Cijfers van 5 juli 2021

Reden uitstroom nier wachtlijst 2016 2017 2018 2019 2020
Patiënt heeft transplantatie gehad 990 980 998 952 818
Patiënt is overleden 66 87 66 67 83
Patiënt kan operatie niet aan 102 104 112 112 170
Transplantatie gehad buiten Eurotransplant 2 2 3 - 4
Transplantatie is minder dringend 36 23 48 31 40
Andere reden 179 155 139 125 177
Totaal 1375 1351 1366 1287 1292

Cijfers van 5 juli 2021

Reden uitstroom long wachtlijst 2016 2017 2018 2019 2020
Patiënt heeft transplantatie gehad 73 74 89 105 87
Patiënt is overleden 19 26 12 12 17
Patiënt kan operatie niet aan 6 13 10 11 14
Transplantatie is minder dringend - - 1 1 1
Andere reden 5 3 3 5 4
Totaal 103 116 115 134 123

Cijfers van 5 juli 2021

Reden uitstroom lever wachtlijst 2016 2017 2018 2019 2020
Patiënt heeft transplantatie gehad 159 169 195 190 186
Patiënt is overleden 28 14 27 32 32
Patiënt kan operatie niet aan 7 12 8 9 11
Transplantatie gehad buiten Eurotransplant - 1 - - -
Transplantatie is minder dringend 9 12 7 9 7
Andere reden 9 9 7 15 13
Totaal 212 217 244 255 249

Cijfers van 5 juli 2021

Reden uitstroom alvleesklier wachtlijst 2016 2017 2018 2019 2020
Patiënt heeft transplantatie gehad 28 33 45 29 29
Patiënt is overleden 3 2 2 2 1
Patiënt kan operatie niet aan - 2 4 2 6
Transplantatie is minder dringend - - 1 - 1
Andere reden 2 6 8 3 4
Totaal 33 43 60 36 41

Leeftijd van patiënten die door overlijden van de wachtlijst af gaan

Hieronder ziet u de leeftijd van de patiënten die niet meer op wachtlijst staan omdat ze helaas zijn overleden.

Nier - Cijfers van 5 juli 2021

Leeftijd 2016 2017 2018 2019 2020
0 tot 16 jaar - - - - 1
16 tot 56 jaar 17 28 21 20 27
56 tot 65 jaar 18 23 19 17 22
65 jaar of ouder 31 36 26 30 33
Totaal 66 87 66 67 83

Hart - Cijfers van 5 juli 2021

Leeftijd 2016 2017 2018 2019 2020
0 tot 16 jaar 1 3 2 - 1
16 tot 56 jaar - 4 - 3 4
56 tot 65 jaar - 7 5 1 3
65 jaar of ouder 2 1 2 1 -
Totaal 3 15 9 5 8

Long - Cijfers van 5 juli 2021

Leeftijd 2016 2017 2018 2019 2020
0 tot 16 jaar - 1 - - -
16 tot 56 jaar 10 9 4 3 3
56 tot 65 jaar 8 12 7 6 10
65 jaar of ouder 1 4 1 3 4
Totaal 19 26 12 12 17

Lever - Cijfers van 5 juli 2021

Leeftijd 2016 2017 2018 2019 2020
0 tot 16 jaar 1 - 1 - -
16 tot 56 jaar 8 6 11 12 14
56 tot 65 jaar 13 4 9 13 12
65 jaar of ouder 6 4 6 7 6
Totaal 28 14 27 32 32

Alvleesklier - Cijfers van 5 juli 2021

Leeftijd 2016 2017 2018 2019 2020
16 tot 56 jaar 2 2 2 1 1
56 tot 65 jaar - - - 1 -
65 jaar of ouder 1 - - - -
Totaal 3 2 2 2 1

Bloedgroep van patiënten die door overlijden van de wachtlijst af gaan

Hieronder ziet u de bloedgroepen van de patiënten die niet meer op de wachtlijst staan omdat ze zijn overleden.

Nier - Cijfers van 5 juli 2021

Bloedgroep 2016 2017 2018 2019 2020
O 32 49 40 28 40
A 22 24 19 26 27
B 11 11 6 11 14
AB 1 3 1 2 2
Totaal 66 87 66 67 83

Hart - Cijfers van 5 juli 2021

Bloedgroep 2016 2017 2018 2019 2020
O 2 5 6 3 5
A - 7 3 2 2
B 1 1 - - 1
AB - 2 - - -
Totaal 3 15 9 5 8

Long - Cijfers van 5 juli 2021

Bloedgroep 2016 2017 2018 2019 2020
O 6 14 7 8 11
A 13 11 5 4 5
B - 1 - - 1
Totaal 19 26 12 12 17

Lever - Cijfers van 5 juli 2021

Bloedgroep 2016 2017 2018 2019 2020
O 13 7 14 15 14
A 9 5 10 10 13
B 6 - 2 6 5
AB - 2 1 1 -
Totaal 28 14 27 32 32

Alvleesklier - Cijfers van 5 juli 2021

Bloedgroep 2016 2017 2018 2019 2020
O - 2 2 1 1
A 3 - - 1 -
Totaal 3 2 2 2 1

Wachtende patiënten bij transplantatieziekenhuizen

Bekijk hier hoeveel patiënten op de wachtlijst staan door de Nederlandse transplantatieziekenhuizen. In Nederland mogen 7 ziekenhuizen transplantaties doen: de universitaire ziekenhuizen. Alle transplantatieziekenhuis doen niertransplantaties. Sommige ziekenhuizen mogen ook andere organen transplanteren. Maar niet elke orgaantransplantatie is in elk ziekenhuis mogelijk. 

Wachtlijsten per transplantatieziekenhuis - Cijfers van 10 september 2021

Orgaan A'dam AMC A'dam VUMC Gro-ningen Leiden Maas-tricht Nij-megen Rotter-dam Utrecht Totaal
Alvleesklier - - - 25 - - - - 25
Hart - - 32 - - - 54 46 132
Hart met long - - 1 - - - - - 1
Lever - - 41 20 - - 50 - 111
Long - - 64 - - - 35 61 160
Nier 149 43 120 113 63 93 165 60 806
Nier met alvleesklier - - 4 18 - - - - 22
Dunne darm - - - - - - - -
Totaal 149 43 262 176 63 93 304 167 1257

Actuele cijfers