Naomi Nathan gestart als directeur-bestuurder bij de Nederlandse Transplantatie Stichting

1 februari 2023

Op 1 februari 2023 is Naomi Nathan gestart als directeur-bestuurder van de Nederlandse Transplantatie Stichting.  Ze ziet ernaar uit: ‘We doen er alles aan om mensen te helpen voor wie een nieuw orgaan levensreddend is of een nieuw weefsel een verschil van dag en nacht betekent. Met in 2022 het hoogste aantal orgaandonaties ooit ligt daar een mooie basis voor klaar.’

De missie van de NTS sluit goed aan bij wat Nathan beweegt: ‘De positie van de NTS biedt kansen om processen te stroomlijnen, innovaties te ondersteunen en als netwerk de gezamenlijke missie verder te brengen. De NTS is de verbinder van alle stappen in de keten. Die cohesie zie ik als de taak van de NTS en die rol wil ik uitbouwen.’

Haar ruime ervaring op het gebied van netwerkzorg, efficiënte bedrijfsvoering en zorginnovaties is nodig in de grote uitdagingen waar de donatie- en transplantatiezorg en de NTS voor staan, aldus Stefan Berger, voorzitter raad van toezicht: ‘De prognose is dat het aantal donaties de komende jaren toeneemt. Belangrijk is dat we de hele keten daar goed op inrichten. Wij verwachten dat Naomi Nathan als verbinder, netwerker en inspirator dit proces doortastend gaat leiden. Daar kijken we naar uit.’

Nathan werkte hiervoor in Haaglanden Medisch Centrum als directeur van het HMC Kankercentrum en clustermanager moeder- en kindzorg, projectleider in Erasmus MC en consultant en interim-directeur. In dit werk deed zij veel ervaring op met (her)inrichting en optimalisatie van zorgprocessen en het opzetten van zorgnetwerken. Ook maakte zij als clustermanager acute zorg kennis met de bijzondere zorg in het donatie- en transplantatieveld. Ze heeft een bedrijfskundige achtergrond en is opgeleid als technisch natuurkundige. Zij volgt Bernadette Haase op, die sinds 1997 bestuurder van de NTS was.

Lees het interview met Naomi Nathan: ‘Ik zag de belangrijke rol van de NTS toen ik in het Erasmus MC verantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering van de OK’s, de IC’s en de anesthesiologie. De NTS is de ultieme netwerkorganisatie zoals de minister die voor zich ziet in het zorgakkoord. Verbinding maken, samenwerken binnen de keten, zorgen dat de juiste informatie er is en de juiste gespecialiseerde professionals er zijn, dat is een geweldige uitdaging waar ik erg veel zin in heb.’