Nederlanders spreken zich uit over dieren als orgaandonor

24 mei 2022

Mensen in Nederland staan over het algemeen open voor onderzoek naar het gebruiken van dieren als orgaandonor, als daarmee het leven van ernstig zieke patiënten sterk verbetert. Wel moet er veel aandacht zijn voor dierenwelzijn, en voor onderzoek naar behandelingen waarvoor geen dieren nodig zijn. Dat blijkt uit het rapport Het dier als donor, dat het Rathenau Instituut en NEMO Kennislink op 23 mei presenteerden.

Hier ziet u een plaatje van mens en dier.

Op dit moment worden in Nederland geen dieren gebruikt voor orgaantransplantatie naar mensen, maar in meerdere landen wordt onderzoek gedaan naar technieken die dit mogelijk maken. Het gaat bijvoorbeeld om het genetisch aanpassen van varkens, waardoor een hart of nier geschikt wordt voor transplantatie naar een mens. Met een andere methode is het in de toekomst misschien zelfs mogelijk om een menselijk orgaan te laten groeien in een dier. Beide technieken zouden een oplossing kunnen zijn voor het tekort aan donororganen. Er staan nu bijna 1.300 Nederlanders op de wachtlijst voor transplantatie.

Tegelijkertijd roepen de technieken ethische en maatschappelijke vragen op. Om erachter te komen welke vragen en ideeën mensen hebben, voerden NEMO Kennislink en het Rathenau Instituut groepsgesprekken met ruim 400 mensen, waar ook de Nederlandse Transplantatie Stichting bij betrokken was. De resultaten geven richting aan de debatten over wet- en regelgeving.

Lees meer over de uitkomsten en hoe deze gebruikt worden in het persbericht. Hier vindt u het rapport 'Het dier als donor'.

Hier staat een plaatje met daarin een link naar het rapport 'Het dier als donor'