Start bewustwordingscampagne 'Geen Bezwaar'

30 november 2022

Eind november start de Rijksoverheid een landelijke voorlichtingscampagne die zich richt op mensen die met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staan geregistreerd. Het gaat hier om een kwart van de Nederlanders. Tegelijk start de Nederlandse Transplantatie Stichting een online campagne die zich specifiek richt op Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond.

75% van de Nederlanders heeft een eigen keuze gemaakt in het Donorregister. 25% van de Nederlanders staat erin met ‘geen bezwaar’. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 89% van de Nederlanders weet dat als zij geen keuze doorgeven, zij geregistreerd staan met 'geen bezwaar'. In de doelgroep Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond weet meer dan de helft niet wat de betekenis van 'geen bezwaar' is, of stellen zij het maken van een keuze uit. Verdiepend onderzoek wees onder andere uit dat Nederlanders met een migratieachtergrond daarnaast vaak nog onvoldoende kennis hebben om een keuze te maken, mede door een taalbarrière.   

In samenwerking met netwerkorganisatie Inclusia en met medewerking van vertegenwoordigers uit de verschillende gemeenschappen, ontwikkelde de NTS een campagne gericht op de tweede en derde generatie Nederlanders met een migratie achtergrond. Doel is bewustwording van de betekenis en gevolgen van een ‘geen bezwaar’ registratie in het Donorregister. Mensen worden opgeroepen een keuze te maken en erover te praten met familie en vrienden.  

De eerste generatie Nederlanders wordt door voorlichters uit de eigen gemeenschap geïnformeerd in de moedertaal via veel bekeken online radio- en tv uitzendingen. De NTS roept alle generaties op over dit onderwerp te praten met elkaar en een passende keuze te maken. De online campagne sluit aan bij de algemene landelijke campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die zich richt op de 25% Nederlanders die met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staan. De campagne loopt tot 23 december.

Start bewustwordingscampagne Geen Bezwaar
  • Bekijk de video's voor de verschillende gemeenschappen 
  • Bekijk twee voorbeelden van landingspagina's voor specifieke gemeenschappen: Nederlands en Arabisch
  • Bekijk de keuzehulp van VWS