Wijziging richtlijnen Orgaandonatie na Euthanasie

11 oktober 2019

De richtlijn 'Orgaandonatie na Euthanasie' aangepast vanwege het beantwoorden van een aantal openstaande vragen, waarvan de belangrijkste vraag was hoe de dood vastgesteld moet worden bij orgaandonatie na euthanasie. Hierover heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht dat verwerkt is in deze versie. Daarnaast is in de richtlijn een aantal andere openstaande vragen op het gebied van medische, ethische- en juridische aspecten aangaande Euthanasie en Orgaandonatie beantwoord.