Richtlijn weefselcriteria tijdens COVID-19

  • Afgestemd met: Stafartsen NTS
  • Datum: 1 juli 2023
  • Status: Definitief

Richtlijn

Dit is een samenvatting van de Medische Richtlijn Weefselcriteria Coronavirus (SARS-CoV-2 / COVID-19). Medisch professionals betrokken bij weefseldonatie kunnen deze richtlijn opvragen bij het beleidssecretariaat van de NTS.

Samenvatting

COVID-19 is een contra-indicatie voor weefseldonatie als er sprake is van:

  •  een klinisch bewezen infectie of hoge verdenking op infectie met SARS-CoV-2 ten tijde van overlijden of in de 4 weken voor overlijden.
  • én de donor minder dan 7 dagen symptoomvrij is.

Er zijn geen postmortale keel- en/of neusswabs nodig en een postmortale COVID-19 test is niet meer vereist voor weefseldonatie (per oktober 2022).

Is de vaccinatiestatus van invloed?

De vaccinatiestatus met betrekking tot COVID-19 is niet relevant voor de beslissing voor de donoraanname. Het type vaccinatie, het tijdstip van vaccinatie en het aantal vaccinaties spelen geen rol.