Richtlijn weefselcriteria tijdens COVID-19

 • Auteur(s): Bart Erkamp MSc, Informatiespecialist B&O
 • Afgestemd met: Stafartsen NTS
 • Datum: 1 maart 2023
 • Status: Definitief

Richtlijn

Dit is een samenvatting van de Medische Richtlijn Weefselcriteria Coronavirus (SARS-CoV-2 / COVID-19). Medisch professionals betrokken bij weefseldonatie kunnen deze richtlijn opvragen bij het beleidssecretariaat van de NTS.

Samenvatting

Per 1-10-2022 heeft de NTS het beleid herzien. Vanaf dat moment zijn postmortale keel- en/of neusswabs komen te vervallen.

Wanneer is COVID-19 een contra-indicatie voor weefseldonatie?

Een actieve of recente COVID-19-infectie (of verdenking daarop bij de aanmeldend arts) blijft een contra-indicatie voor weefseldonatie, evenals recent contact met een besmet persoon. De criteria hiervoor zijn:

 • De donor heeft een actieve of klinisch bewezen infectie met SARS-CoV-2 ten tijde van overlijden (of er is een vermoeden hierop). Dit is aangetoond via:
  • een (zwak) positief testresultaat (PCR-test, LAMP-test, antigeensneltest) op materiaal afgenomen uit de naso-/orofarynx of BAL
  • en/of symptomen van COVID-19
  • en/of CO-RADS 4 en 5 op de CT-scan 
 • De donor heeft korter dan 8 weken geleden een infectie met SARS-CoV-2 doorgemaakt én is korter dan 14 dagen symptoomvrij (of het is niet bekend hoe lang dit was).
 • De donor is in de afgelopen 10 dagen in nauw contact geweest met een persoon met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2 of een hoge verdenking hierop. Als dit onbekend is bij aanname, dan kan de donor worden aangenomen.

Is de vaccinatiestatus van invloed?

De vaccinatiestatus met betrekking tot COVID-19 is niet relevant voor de beslissing voor de donoraanname. Het type vaccinatie, het tijdstip van vaccinatie en het aantal vaccinaties spelen geen rol.