Wachtlijst voor weefseltransplantatie

U bent door uw arts op de wachtlijst geplaatst voor donorweefsel. Uw arts heeft u hiervoor aangemeld bij de Nederlandse Transplantatie Stichting. Maar wat betekent dat? En hoe lang moet u wachten? 

Voor welke weefsels kunt u op de wachtlijst staan?

Wat gebeurt er met weefsels?

Weefsels van een overledene worden nooit direct getransplanteerd. Ze gaan eerst naar een weefselbank. Dat is een organisatie die de weefsels verder onderzoekt en beoordeelt en na goedkeuring bewaart. Artsen die bot- of huidweefsel nodig hebben voor een patiënt, kunnen deze opvragen bij de weefselbank. Zijn er hartkleppen of hoornvliezen nodig om een patiënt te helpen, dan doet de arts een aanvraag bij de NTS.

Soms is er bij de weefselbank meer weefsel op voorraad dan nodig is voor Nederlandse patiënten. Als weefsels te lang liggen opgeslagen, zijn ze niet meer te gebruiken. Daarom kunnen de weefsels ook door artsen in het buitenland worden gebruikt. Nederland krijgt ook weefsels van buitenlandse weefselbanken om patiënten in Nederland mee te helpen. Voor weefsels die naar het buitenland gaan, krijgt de Nederlandse weefselbank een vergoeding voor de gemaakte kosten. Ze gebruiken deze vergoeding om hier patiënten te kunnen blijven helpen met weefsels. 

Wie bepaalt welk weefsel een patiënt krijgt?

Artsen registreren hun patiënten voor de weefselwachtlijst bij de NTS. De NTS wijst hoornvliezen en hartkleppen met lichaamsslagader toe. Bot- en huidweefsel vragen artsen op bij de weefselbank. 

Donorweefsel wordt bewaard bij verschillende weefselbanken in Nederland. Dit zijn instellingen die niet als doel hebben winst te maken. De NTS beheert de wachtlijsten voor hoornvliezen, hartkleppen en lichaamsaders. Voor botweefsel beheert ETB-Bislife de wachtlijst. Voor huid is er geen wachtlijst.

Wie maakt de regels voor toewijzing van weefsel?

Een medisch team van de NTS stelt de regels op. Als er veel medische gegevens van donor en de ontvanger bij elkaar moeten passen, berekent de computer wie in aanmerking komt voor donorweefsel. Soms is een computerberekening niet nodig, bijvoorbeeld bij hoornvlies zonder weefseltypering. In dat geval bepaalt uw arts wanneer u aan de beurt bent voor een transplantatie. De NTS zorgt er dan voor dat er op tijd een hoornvlies uit de weefselbank beschikbaar is.

Aanvragen cornea of hartklep

Wilt u als arts een cornea of hartklep voor een patiënt aanvragen? Dat kan door een account aan te maken via de membersite van de NTS