Communicatie rond donatie

De scholing Communicatie rond Donatie bereidt professionals voor op het voeren van een donatiegesprek. Tijdens de scholing wordt o.a. aandacht besteed aan de wet, orgaan- en weefseldonatieprocessen, rouw en communicatievaardigheden.

Voor wie?

De scholing Communicatie rond Donatie is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals die betrokken zijn bij (overleden) patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor donatie.

Scholingsprogramma

De training is bestaat uit drie delen;

 1. De voorbereidende e-learning CrD
 2. De e-learning Het Donatiegesprek – Module 1 en 2
 3. Een klassikale scholing met trainer en acteur

Deelnemen

Per ziekenhuis of regio organiseert een (orgaan)donatiecoördinator de scholing. Hebt u interesse? Meld u dan aan bij de (orgaan)donatiecoördinator van uw ziekenhuis of regio. Indien nodig kunnen wij u in contact brengen met de betreffende persoon.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd voor de volgende groepen professionals:

 • medisch specialisten (ABAN cluster - 1 en 2 - 6 punten)
 • verpleegkundig specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register - 7 punten)
 • physician assistants (NAPA - 6 punten)
 • verpleegkundigen (V&V - 7 punten) - accreditatie wordt op dit moment opnieuw beoordeeld

Het Donatiegesprek

 • medisch specialisten (ABAN - 1,5 punt)
 • verpleegkundig specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register - 1,5 punt)
 • physician assistants (NAPA - 1,5 punt)
 • verpleegkundigen (V&V - 1,5 punt)

Accreditatiepunten worden toegewezen via de NTS. De (orgaan)donatiecoördinator geeft door wie de training heeft afgerond, zodat de accreditatiepunten kunnen worden toegewezen.

Het programma is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS.