E-learning Keten van Orgaandonatie

Orgaandonatie kan al starten vanaf de SEH. De e-learning 'Keten van Orgaandonatie, van SEH tot en met IC' helpt SEH-artsen, neurologen en intensivisten potentiële orgaandonoren herkennen.

Aanmelden e-learning Account aanmaken

Van SEH tot en met IC

Het herkennen van potentiële orgaandonoren gebeurt op de IC én de SEH. Het is niet alleen een taak van intensivisten, maar ook van SEH-artsen en neurologen. Samen vormen zij ‘de keten van orgaandonatie’. Door de specialismen op elkaar af te stemmen blijft orgaandonatie in meer situaties mogelijk en kunnen er meer donatiewensen worden ingewilligd.

Voor wie 

De e-learning Keten van Orgaandonatie is ontwikkeld voor intensivisten, SEH-artsen en neurologen. Er zijn drie varianten: voor elk type professional een eigen e-learning. De e-learnings bevatten een generiek deel dat voor iedere professional gelijk is en een specifiek deel dat gericht is op het eigen takenpakket. Als secundaire doelgroep komen de SEH- en IC-verpleegkundigen in aanmerking.

Artsen en orgaandonatie

Doelstelling

  • SEH-artsen, neurologen en intensivisten meer bewust maken van hun rol in de keten van orgaandonatie.
  • De stappen in het Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie en in het hersendoodprotocol verduidelijken.

Kenmerken van de e-learning

  • De e-learning is vraaggestuurd; er wordt eerst een vraag gesteld en na beantwoording volgt de uitleg.
  • Het systeem houdt de voortgang bij. Opgaven die onjuist zijn beantwoord, komen op andere manieren terug.
  • De e-learning is stapsgewijs opgebouwd, maar het is altijd mogelijk de studieteksten rechtstreeks te raadplegen.

Resultaat & certificaat

Na het volledig doorlopen van de e-learning ontvangt u een certificaat en worden de accreditatiepunten toegekend.

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd voor:

  • intensivisten, SEH-artsen en neurologen (2.5 punten)
  • verpleegkundigen (4 punten)
  • verpleegkundig specialisten (3 punten)

Studieduur en Kosten

De studieduur is ongeveer 3 uur. De e-learning is gratis.

Aanmelden

Aanmelden kan via de leeromgeving van de NTS. Heb je nog geen toegang? Vul dan hier het aanmeldformulier in.

Vragen?

Vragen over de e-learning kunnen gestuurd worden naar scholing@transplantatiestichting.nl.

Verborgen potentieel

Een netwerk van ziekenhuizen heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld en geïntroduceerd. De nieuwe aanpak stimuleert samenwerking tussen SEH-artsen, neurologen en intensivisten, waardoor bij patiënten met een neurologisch infauste prognose een IC-opname werd overwogen voor de zorg rond het levenseinde, en als onderdeel daarvan orgaandonatie te bespreken. Bijna 30% van het totale aantal orgaandonoren in de deelnemende ziekenhuizen vielen binnen dit implementatietraject. Dit heeft aangetoond dat voor de Nederlandse situatie orgaandonatie een keten betreft, die al kan starten vanaf de SEH. Hierbij is de samenwerking tussen SEH-artsen, neurologen en intensivisten cruciaal.