Pilot Weefseldonatiecoördinator (WDC)

Met de inzet van een Weefseldonatiecoördinator (WDC) willen we aantonen dat er meer kennis en ervaring wordt opgedaan, waardoor de zorg voor de nabestaanden verbetert en de dienstdoende arts in het ziekenhuis ontlast wordt. 

Waarom deze pilot?

Weefseldonatie is een complex geheel, waarbij er, door het ontbreken van één verantwoordelijke persoon, vaak een gebrek aan kennis en routine is bij het hele proces van weefseldonatie, incl. het stellen van de donatievraag. Dit zorgt voor onvoldoende (na)zorg voor de nabestaanden en een laag toestemmingspercentage voor donatie. Daarnaast wordt door tijdgebrek bij de dienstdoende arts, weefseldonatie als een forse werkbelasting ervaren.

Wat worden de taken van een Weefseldonatiecoördinator?

In de pilot willen we alle verantwoordelijkheid en acties rondom weefseldonatie binnen een ziekenhuis bij 1 gespecialiseerde professional beleggen. Het gaat daarbij om donorherkenning, raadpleging van het Donorregister, het donatiegesprek voeren met de nabestaanden, aanmelding van de weefseldonor bij het orgaancentrum en nazorg aan de nabestaanden.

Wat is de pilot opzet?

Tijdens de pilot maken we voor de invulling van de functie van WDC gebruik van zorgprofessionals die al werkzaam zijn in het ziekenhuis. Deze zorgprofessional krijgt extra scholing en training om de rol als WDC volwaardig te kunnen uitvoeren. Per pilot-locatie is de invulling afhankelijk van de lokale mogelijkheden.

Op 1 juli 2021 is de pilot in het eerste ziekenhuis, het MCL te Leeuwarden, gestart. In dit ziekenhuis vervult een donatiecoördinator en/of avond-, weekend-, nachthoofd de WDC taken. Doel is een volledige 24/7 vervanging van de huidige arts-aanmelder. De pilot is op 1 september 2021 ook in het HMC Den Haag gestart. Hier worden de WDC taken vervuld door de groep ziekenhuisartsen. Looptijd van de pilots in de ziekenhuizen is 9 maanden, daarbij komen 3 maanden voorbereiding en 3 maanden evaluatie.

Achtergrondinformatie

In 2016 is vanuit het veld gevraagd om onderzoek te doen naar ondersteuning bij weefseldonatie in het ziekenhuis. Destijds is een projectplan opgesteld, wat helaas in verband met het gebrek aan financiering, niet tot uitvoering is gekomen. Met de invoering van de nieuwe donorwet op 1 juli 2020 en de bijbehorende Kwaliteitsstandaard Donatie, blijft er een aanhoudende behoefte vanuit het veld aan ondersteuning bij weefseldonatie in het ziekenhuis. Eind 2019 heeft VWS aangegeven verder te willen onderzoeken hoe we deze ondersteuning het beste kunnen bieden. De WDC pilot komt hier uit voort.

Waar staan we nu?

Eind oktober 2020 is de subsidieverstrekking voor de pilot door VWS goedgekeurd. De COVID-19 pandemie, heeft er voor gezorgd dat de startdatum in 2020 moest worden uitgesteld. Inmiddels is het Q3 2021 en zal COVID-19 een blijvende invloed hebben op het potentieel aan weefseldonoren. De pilot is op 1 juli 2021 gestart in het MCL op 1 september 2021 in het HMC.