Terug naar het vorige niveau: 7. Donor aanmelden en logistiek

7.1. Medische onderzoeken

Bij een potentiële donor worden een aantal onderzoeken verricht om te beoordelen welke organen geschikt zijn voor donatie. Er wordt altijd bloed afgenomen voor weefseltypering en virologie. De ODC zorgt voor de logistiek van deze typering en van de verschillende onderzoeken. Welke onderzoeken dit zijn, staat in Tabel 3. Ontvangende centra kunnen vragen om extra onderzoeken.

Tabel 3: Te verrichten medische onderzoeken bij een potentiële donor

Orgaan * Bloed Urine Aanvullend Consult
Algemeen/ Nieren
 • Bloedgroep/rh
 • Hb, ht
 • Leucocyten
 • Trombocyten
 • Natrium
 • Kalium
 • Ureum
 • Creatinine
 • Glucose
 • Bloedgas
 • Fibrinogeen
 • Lactaat
 • CRP
Glucose Totaal eiwit (g/L) Creatinine Natrium Sediment Eiwit- kreatinine ratio Echo abdomen Radioloog
Lever
 • Bilirubine (tot/direct) ASAT
 • ALAT
 • LDH
 • Gamma-GT
 • Alk.fosfat.
 • Amylase
 • Totaal eiwit
 • Albumine
 • PT APTT
Echo abdomen Radioloog
Pancreas
 • Amylase
 • Lipase
 • HbA1c
Echo abdomen Radioloog
Hart
 • CK
 • CK MB
 • Troponine
 • ECG
 • TEE
 • Coronair angio / CT coronairen (op aanvraag van tx centrum)
Cardioloog
Longen

Bloedgassen: uitgangswaarde + na 10 minuten beademen met 100% FiO2 en PEEP 5 cm H2O

 • X-thorax
 • Broncho- scopie
Radioloog Longarts
Dunne darm
 • Amylase
 • Lipase
Echo abdomen Radioloog

NB: Bij elke potentiële donor moeten de onderzoeken verricht worden die staan bij ‘Algemeen/Nieren’. Bij donatie van andere organen komen daar de overige onderzoeken bij.