Terug naar het vorige niveau: 7. Donor aanmelden en logistiek

7.2. Heteroanamnese

Naast de onderzoeken die in paragraaf 7.1 zijn genoemd, is het belangrijk om een volledig beeld te krijgen van de medische en sociale voorgeschiedenis van de (potentiële) donor en van zijn actuele situatie. Denk hierbij aan zaken als:

 • leeftijd, geslacht en beroep
 • (gemeten) lengte en gewicht
 • opname-indicatie
 • chronische aandoeningen, zoals hypertensie en diabetes mellitus
 • ziektegeschiedenis
 • doodsoorzaak
 • intoxicaties (aantal packyears nicotine, gebruik van alcohol en drugs)
 • medicatiegebruik thuis
 • risicogedrag op het vlak van seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals hiv
 • ondergane operaties
 • allergieën
 • reisgedrag in het afgelopen jaar: waar en wanneer is een donor in het jaar voor overlijden in het buitenland geweest (zowel binnen als buiten Europa)
 • het klinische beloop tijdens de opname

De ODC verkrijgt deze informatie door het medisch dossier door te nemen en door in gesprek te gaan met de familie, de intensivist en/of de huisarts van de potentiële donor.