Terug naar het vorige niveau: 7. Voorbereiding op de weefseluitname

7.1. De donor koelen en het hoofd hoger leggen

De eerste stap in de procedure voor weefseldonatie is het koelen van de donor. Dit moet gebeuren in een koelcel. Koeling met alleen een koelplaat is onvoldoende. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

  • Leg de donor bij voorkeur binnen 6 uur na het overlijden in de koelcel.
  • Doneert de donor ook oogweefsel? Leg het hoofd dan wat hoger en sluit de oogleden en zorg dat er geen oogkapjes geplaatst worden.

Is de donor niet binnen 6 uur na het overlijden gekoeld? Dan spreken we van een ongekoelde donor. In dat geval is het niet altijd meer mogelijk om (alle) weefsels uit te nemen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn bij een ongekoelde donor? Neem dan contact op met het Orgaancentrum via 071 579 57 95.