‘Ik kan ontzettend veel uit het Nierdashboard halen’

November 2023

Stefan Berger is internist-nefroloog in het UMC Groningen. Als enthousiaste gebruiker van het Nierdashboard neemt hij ons mee in de toepassingen voor zijn eigen centrum en op landelijk niveau. 

Stefan heeft altijd al een passie voor cijfers gehad. In 2016 zat hij in een werkgroep die alle nierdata in overzichtelijke tabellen beschikbaar maakte. Hier is een belangrijke basis gelegd voor het huidige dynamische Nierdashboard. Hoe gebruikt hij dit dashboard in zijn werk?

Actuele wachttijden bij de hand 

Stefan: ‘Belangrijk voor mijn werk zijn de wachttijden. Die wil je regelmatig kunnen checken, omdat het zo belangrijk is in de voorlichting aan patiënten. Zij willen weten: ‘hoe lang moet ik op een nier wachten van een overleden donor? Die wachttijd is voor hen van belang om te beslissen of ze op zoek moeten gaan naar een levende donor. Als het maar om een paar maanden gaat is die afweging heel anders dan dat het om 5 jaar gaat.’ 

Vergelijken met andere centra

‘Het mooie is dat je in het nieuwe dashboard heel gemakkelijk meerdere jaren kunt bekijken, om trends te analyseren. Ik zoek graag uit hoe we ervoor staan in ons eigen centrum, maar ik ben ook benieuwd of we hierin afwijken van het landelijk gemiddelde. Want het begint pas betekenisvol te worden als je ziet wat de rest doet. Soms zijn er tijdelijke fluctuaties te zien, maar als een centrum er elk jaar uitspringt, dan spreek ik ze wel eens aan op hun mooie prestaties. Ik wil graag weten hoe dat zit en wat hun best practices zijn.’

Stefan Berger - internist-nefroloog UMCG

Dit centrum is echt snel, hoe kan dat?

‘In het Nierdashboard zag ik dat in één centrum patiënten duidelijk kortere dialysetijden heeft dan de rest van het land. Eerder had ik hier al een idee van, maar het is natuurlijk geweldig dat ik dit in het Nierdashboard ook terugzie. Ik wil écht een keer met dit centrum in contact komen om dit te begrijpen. We hebben namelijk het gevoel dat wij al snel zijn.’

‘Ook interessant vind ik om te zien hoelang het per centrum duurt voordat een postmortale nier geplaatst wordt (koude ischemietijd). Zeker bij DCD's denken we dat het schadelijk kan zijn als dit te lang duurt. Als je dan ziet dat collega’s elders het veel sneller doen, denk ik: ‘Het kan blijkbaar ook anders! Waar ligt dat aan?' Als je dat weet, kan iedereen ervan leren.’

Verschillen bij de oudere patiëntengroep

‘Interessant is ook om te kijken naar de variatie tussen centra in het percentage 75-plussers dat ze transplanteren. Dit varieert van onder de 1 % tot zo’n 7%. Blijkbaar heb je als oudere patiënt niet overal een even grote kans op transplantatie. Het gaat mij bij zo’n constatering niet om een waardeoordeel, maar ik wil weten waarom er een verschil is in inschatting. Er zijn centra die bereid zijn meer risico te nemen dan anderen, dit is geen geheim. Interessant om samen te bespreken wat dit betekent voor je patiënten. Als je als centrum duidelijk oudere patiënten transplanteert, leven die minder lang. Daar moet je op corrigeren in de survival curves.’

Aanmoedigen om te spelen

‘Ik kan nu ontzettend veel uit het dashboard halen. Binnenkort demonstreer ik de mogelijkheden van het dashboard op mijn afdeling. Ik wil anderen aanmoedigen om er zelf mee te spelen. Er zijn zoveel data beschikbaar gekomen. Het kost tijd om het allemaal te ontdekken en te analyseren. Ik geef mijn team een eerste samenvatting van mijn lessen. Natuurlijk is het dan ook leuk om met elkaar vast te stellen dat we dingen goed doen, maar ook om samen te kijken waar potentie zit voor verbetering. Ik wil er zelf ook nog meer tijd voor nemen, het is echt een speeltuin.’

Maak het jezelf niet te moeilijk

‘Tegen collega’s in het veld zou ik willen zeggen: ‘Maak het je niet te moeilijk in het begin. Maak je in eerste instantie niet te druk over of data vergelijkbaar zijn. Dan loop je misschien vast. Speel eerst eens met de tool. Selecteer zelf een tijdsperiode en definieer een paar dingen die relevant zijn voor je je werk, zoals wachttijd en de dialyseduur. We zijn allemaal intelligent genoeg om te snappen dat er sociale verschillen zijn tussen Amsterdam en Rotterdam en bij ons in Groningen. Het exact interpreteren van cijfers is essentieel, maar komt later.’

Nog meer data opnemen en koppelen

‘Het is mijn droom dat alle gegevens die nu nog verspreid staan, goed gekoppeld worden om zo de hele groep nierfalenpatiënten in beeld te hebben. In dit systeem vind je alle dialyse-uitkomsten, dus ook van de niet-getransplanteerden. Die data zitten nu nog in een apart register van Nefrovisie. Een andere wens van mij is dat er ook gegevens in te zien zijn over het accepteren en afwijzen van postmortale nieren. Ik wil graag weten hoe het er landelijk voor staat en of wij strikter of genereuzer zijn dan andere centra.’

Heel trots

‘Er blijven altijd wensen over, maar ik vind dat je niet moet onderschatten hoe mooi de tool nu al is en de transparantie die we hiermee creëren. Dat de centra nu zo ver zijn dat dit zonder morren toegestaan wordt.  Dat we bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Dat is echt geweldig! Ik denk dat we ook internationaal voorop lopen hiermee. De NTS heeft echt iets fantastisch neergezet waar ze echt trots op mogen zijn. Ze zouden dat best meer mogen uitdragen.’

'Van pdf's naar een Nierdashboard met actuele data'

Martin Heemskerk vertelt hoe het dynamische Nierdashboard tot stand kwam en wat je er voor beleid mee kunt.

Lees het interview

Programma Onderzoek en Datamanagement

Bekijk wat er al is bereikt in het programma en wat er nog op de planning staat.

Lees meer

‘Ik bijt me graag vast in complexe onderwerpen'

Vera Counet is programmamanager en vertelt over haar ambities op het gebied van datamanagement.

Lees het interview