Jaarcijfers 2021: aantal orgaantransplantaties gestabiliseerd; wachtlijst stijgt

20 januari 2022

20 januari 2022 - De coronapandemie heeft in 2021 minder invloed gehad op het aantal orgaandonaties en -transplantaties dan in 2020. Ondanks de aanhoudende druk op de zorgcapaciteit, met name op de IC, is het gelukt om orgaandonaties en -transplantaties zoveel mogelijk door te laten gaan. Tegelijkertijd is het aantal Nederlanders dat wacht op een nier, hart of long gestegen. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Bij de start van de coronapandemie in 2020 was een flinke daling te zien van het aantal orgaandonaties en -transplantaties. In 2021 is het gelukt om zoveel mogelijk procedures door te laten gaan; in totaal zijn er 1.240 orgaantransplantaties (van zowel postmortale als levende donoren) uitgevoerd. Het aantal orgaantransplantaties met organen van postmortale donoren is in 2021 3% hoger (759) dan in het jaar daarvoor (734). Het aantal transplantaties met organen van levende donoren (nier en lever) is gestegen met 21% (totaal 481 versus 399). Daarmee is het aantal orgaantransplantaties echter nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Dit komt vooral doordat het aantal transplantaties met organen van levende donoren 8% minder is ten opzichte van 2019.

Bernadette Haase, directeur NTS: “We hebben grote waardering voor het feit dat de zorgprofessionals deze levensreddende zorg ondanks alle moeilijke omstandigheden met urgentie hebben geboden. En we hebben diep respect voor de keuze van donoren en nabestaanden om te doneren, ondanks dat door alle coronamaatregelen het afscheid nemen plaatsvond onder soms zeer moeilijke omstandigheden.”

Het aantal weefseldonoren is in 2021 (en in vergelijking met orgaandonatie) flink toegenomen (26%). Het aantal weefseldonaties is zelfs hoger dan voor de coronapandemie. Mogelijk is dit een eerste zichtbaar resultaat van de nieuwe donorwet. Doordat de wet echter halverwege 2021 pas volledig is doorgevoerd en door de vermenging met de Coronapandemie is het effect moeilijk te meten. Voor orgaandonatie zijn de aantallen te klein om het effect van de nieuwe donorwet in te schatten.

Toename wachtlijst

Ondanks de stabilisatie van het aantal transplantaties is de actieve wachtlijst voor orgaantransplantatie met een orgaan van een overleden donor gestegen (+3%). In totaal wachten in Nederland 1298 mensen op een nieuw orgaan van een overleden donor, ten opzichte van 1257 vorig jaar. Voor nieren (+9%), hart (+5%) en longen (+3%) is de wachtlijst het meest gestegen, alleen voor een lever is de wachtlijst gedaald. De grootste groep wachtenden op een nieuw orgaan zijn de nierpatiënten. Op 31 december 2021 stonden er 877 mensen op de wachtlijst voor een nieuwe nier van een overleden donor.

Haase: “Het is zorgelijk dat de wachtlijsten zijn gestegen. Voor al deze 1298 mensen die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, is transplantatie van levensbelang. Een patiënt op de wachtlijst leeft lange tijd in onzekerheid of er op tijd een orgaan beschikbaar komt, en heeft in die periode een beperktere kwaliteit van leven.”

“Voor patiënten die wachten op een nieuw hart of longen is het een uiterst onzekere tijd. De sterfte op de wachtlijst is hoog, een op de zeven overlijdt omdat er niet tijdig een donorhart beschikbaar is. Dat de wachtlijst voor een nieuwe orgaan gestegen is, onderstreept het belang van nieuwe ontwikkelingen zoals DCD-hartdonatie; een procedure waarbij het stilstaande hart van een overleden donor buiten het lichaam in een machine wordt geplaatst waar het weer gaat kloppen na toevoer van zuurstof en bloed. Belangrijke sleutel tot succes is de samenwerking tussen alle partijen betrokken bij transplantaties. De verwachting is dat met de afname van de pandemie het aantal longtransplantaties weer zal stijgen naar het niveau van 2019.”

Dr. Rogier Hoek, longarts Erasmus MC, voorzitter LOTTO

“Niertransplantaties leveren veel gezondheidswinst op, zowel in overlevingsduur als kwaliteit van leven. Het is ontzettend zorgelijk dat een stuwmeer aan dialysepatiënten is ontstaan. Dit komt door zowel verminderde doorstroming naar niertransplantatie als verhoogde instroom op de wachtlijst. De dialysezorg staat hierdoor in delen van Nederland onder grote druk. Het is voor de nierpatiënten van groot belang dat de transplantaties met nieren van levende donoren dezelfde hoge prioriteit krijgt als transplantaties met organen van een overleden donor om de achterstanden in te kunnen halen.”

Dr. Aiko de Vries, internist-nefroloog LUMC, voorzitter LONT

Op het plaatje ziet u de voorlopige jaarcijfers 2021 van het aantal transplantaties met organen van overleden donoren
Op het plaatje ziet u de voorlopige jaarcijfers 2021 van donatie bij leven
Op het plaatje ziet u de voorlopige jaarcijfers 2021 van het aantal weefseltransplantaties
Op het plaatje ziet u de voorlopige jaarcijfers van de wachtlijst over 2021