Afscheid na donatie

Afscheid nemen van een dierbare kan heel belangrijk zijn voor het verwerken van het verlies. Veel mensen vragen zich af of goed afscheid nemen nog wel kan als iemand organen of weefsels heeft gedoneerd. En of daar wel tijd voor is. 

Hoeveel tijd en gelegenheid er is om afscheid te nemen van iemand die orgaandonor is, kan verschillen.

Afscheid na het stilvallen van het hart en de bloedsomloop

Meestal zijn familie of naasten bij de patiënt tot aan het overlijden. De arts kan via apparatuur de patiënt in een andere kamer volgen. Dat is vaak prettiger voor de naasten die op dat moment afscheid nemen van hun dierbare. Als de artsen de behandeling stoppen, gebeurt dat bijna altijd met de familie of naasten erbij.

Zodra het bloed niet meer door het lichaam gaat, worden organen minder geschikt voor transplantatie. Als het hart is gestopt met kloppen en de bloedsomloop stilstaat, wacht de arts 5 minuten. Dit is verplicht volgens de wet. Om de organen zo geschikt mogelijk te houden voor transplantatie, gaat de donor meteen daarna naar de operatiekamer. Dat betekent ook dat voor de familie het afscheid op dat moment kort is. Dat kan moeilijk zijn. Na de donoroperatie gaat het lichaam van de donor weer terug naar de intensive care. Daar kunnen de naasten in alle rust afscheid nemen.


Afscheid na hersendood

Tussen het vaststellen van het overlijden en de operatie kan veel tijd zitten. Soms wel 4 tot 12 uur. Tot de operatie kunnen familie en naasten bij de donor zijn. Na de operatie wordt de donor verzorgd, en komt daarna terug naar de intensive care of gaat naar een mortuarium. Daar is ook nog alle tijd en gelegenheid om afscheid te nemen.

Lees meer over de begeleiding rond donatie.