7 manieren om een nierdonor te vinden

Is een niertransplantatie voor jou de beste behandeling? Maar is er een lange wachtlijst? Dan kun je zelf op zoek naar een donor die zijn nier wil doneren. Soms is dit sneller. Bovendien werkt een nier van een levende donor meestal beter en langer dan de nier van een overleden donor. Lees de 7 manieren om zelf een nierdonor te vinden. 

Wil je proberen om zelf een nierdonor te vinden? Overleg dan eerst met je nierspecialist (nefroloog). Mogelijk heb je veel antistoffen, bijvoorbeeld door eerdere transplantaties. Dit kan de kans op het vinden van een geschikte nierdonor flink verkleinen. Is het advies van de specialist positief? Bekijk dan welke manier bij jou past.

1. Stel de vraag rechtstreeks

Je kunt familieleden, vrienden of collega's rechtstreeks vragen of zij een nier aan jou willen doneren. Het voordeel is dat je persoonlijk uitleg kunt geven over je situatie en meteen vragen kunt beantwoorden.

Veel patiënten vinden dit best moeilijk. Als iemand geen nier wil afstaan, kan dit tot een ongemakkelijke situatie leiden. Als die persoon het moeilijk vindt om dit met je te bespreken, kan hij of zij je gaan ontlopen. Dit kan je relatie met deze persoon negatief beïnvloeden.

2. Indirect vragen

Wil je liever niet direct om een nier vragen? Je kunt ook zonder de vraag te stellen duidelijk maken dat je een nierdonor nodig hebt.

  • Je vertelt over je nierziekte en de behandelmogelijkheden. Je legt uit dat het mogelijk is dat iemand een nier aan je afstaat.
  • Leg een brochure over nierdonatie op een zichtbare plek in je woning of op je werkplek. Dit kan aanleiding geven tot een gesprek over dit onderwerp.

Het nadeel van deze indirecte methode kan zijn dat de boodschap niet helemaal overkomt. Daarnaast kan het aangaan van zo’n indirect gesprek over je eigen situatie moeilijk zijn of ongemakkelijk aanvoelen.

3. Voorlichtingsbijeenkomst in het ziekenhuis

Je kunt mensen uitnodigen om mee te gaan naar een voorlichtingsbijeenkomst over nierdonatie en transplantatie in een transplantatieziekenhuis of ander ziekenhuis. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. De coördinator nierdonatie bij leven in het transplantatieziekenhuis kan je vertellen wanneer en waar er voorlichtingsbijeenkomsten zijn. Soms meldt iemand zich na zo’n voorlichting aan als nierdonor.

4. Voorlichting door Nierteam aan huis

Een voorlichtingsbijeenkomst thuis organiseren is een goede manier om vrienden, familie en kennissen over je nierziekte en behandelmogelijkheden te vertellen. In sommige ziekenhuizen is het Nierteam aan huis actief. Dit team bestaat uit een coördinator nierdonatie bij leven en een maatschappelijk werker. Zij geven ongeveer 2 uur voorlichting en beantwoorden vragen. Wil je meer hierover weten? Vraag ernaar bij de coördinator Nierdonatie bij leven in het transplantatieziekenhuis.

5. Stuur een e-mail of brief

Je kunt ook een brief of e-mail aan je naasten en bekenden sturen. Hierin leg je uit wat je nierziekte betekent en wat de behandelmogelijkheden zijn. Ook geef je uitleg over transplantatie met een nier van een levende donor. je kunt dan met zorg je woorden kiezen en de ontvanger hoeft niet direct te reageren. Zo krijgt de ander de kans om na te denken over jouw situatie en de mogelijkheid om u te helpen.

6. Schrijf een oproep in een blad of tijdschrift

Sommige nierpatiënten vinden een donor via een oproep in het blad van hun (sport)club, vereniging of geloofsgemeenschap. Op deze manier bereik je mensen die jouw interesses delen, maar die je misschien niet direct aanspreekt.

7. Plaats een oproep via sociale media

Je kunt een oproep doen om een nierdonor te vinden via sociale media. Misschien reageert een bekende op jouw oproep. Of een onbekende. Dit noemen we een gerichte altruïstische donor.

Houd er wel rekening mee dat je veel reacties kunt krijgen, zonder dat iemand zich als donor aanbiedt. Dit kost veel tijd en aandacht om hierop te reageren. Vind je het lastig om zelf zo’n oproep te plaatsen en te reageren? Vraag dan iemand die minder emotioneel betrokken is dit voor je te doen.

Tips voor oproep op sociale media:

  • Zoek naar voorbeelden van oproepen van andere nierpatiënten.
  • Omschrijf jouw persoonlijke situatie en de behandelmogelijkheden.
  • Laat je tekst door iemand nalezen.
  • Plaats eventueel links voor meer informatie.
  • Bespreek vooraf met het transplantatieziekenhuis hoe de aanmeldprocedure kan verlopen als je een nierdonor vindt.
  • Maak een apart e-mailadres aan om bij de oproep te vermelden.

Aandachtspunten

Donatie bij leven