Dialyseren of een niertransplantatie

De nieren zorgen ervoor dat afvalstoffen uit het bloed worden verwijderd. Ook regelen ze de balans van vocht- en zout in het lichaam. Als de nieren niet goed werken, hopen de afvalstoffen zich in het lichaam op. Dit kan tot schade aan organen leiden. Als er niets gebeurt, overlijdt de patiënt. 

Twee mogelijkheden

Als de nieren niet goed werken, zijn er twee mogelijkheden:

  1. De patiënt gaat dialyseren. Dat betekent dat het bloed kunstmatig wordt gezuiverd. Dit heeft een grote invloed op de kwaliteit van iemands leven. Het beïnvloedt ook de levens van de mensen in de naaste omgeving. Een dialysebehandeling vervangt maar voor een klein deel de functie van gezonde nieren. De patiënt heeft daardoor weinig energie en voelt zich ziek. Naar school gaan of werken is moeilijk. 
  2. De patiënt krijgt een niertransplantatie. De nieuwe nier kan afkomstig zijn van een levende of van een overleden donor. Iemand die een donornier ontvangt, leeft gemiddeld langer dan iemand die afhankelijk blijft van dialyse. Transplanteren is over het algemeen dus beter voor de patiënt dan dialyseren.

Er is een groot tekort aan nierdonoren daardoor staan er nog veel mensen op de wachtlijst. Wil je meer weten over dialyse of niertransplantatie, kijk dan op nieren.nl.

Meer weten over nierdonatie bij leven?