Onkosten, vergoedingen en verzekeringen donatie bij leven

De overheid vindt dat u als donor niet allerlei kosten moet maken om een nier of deel van uw lever af te staan. Maar het is verboden om geld of kostbare cadeaus te ontvangen in ruil voor een nier of deel van uw lever.

Veel kosten worden vergoed

Veel kosten die samenhangen met de donatie worden vergoed. Ook als de donatie uiteindelijk niet doorgaat. Ze worden bijvoorbeeld vergoed door de zorgverzekeraar van de ontvanger of door uw eigen verzekering. Ook eventuele gevolgen voor uw inkomen kunnen worden vergoed. Dat geldt zowel voor mensen die in loondienst werken als voor ondernemers. 

Moet ik zelf betalen als ik een nier bij leven doneer?

Het filmpje is er ook in het Engels, Spaans, Turks en Arabisch.

Onkostenvergoeding donatie bij leven

Als u een orgaan geeft aan iemand anders, kunt u een vergoeding krijgen voor sommige  kosten die u heeft gemaakt. Dit geld komt uit de Subsidieregeling donatie bij leven. In de regeling staat welke kosten u terug kunt krijgen en hoe hoog het bedrag is. 

De Nederlandse Transplantatie Stichting voert de regeling uit. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de inhoud en betaalt de vergoeding. 

Voorbeelden van onkosten die worden vergoed

 • U kunt een keer €381 krijgen voor een nierdonatie of €425 voor donatie van een deel van de lever. Dit is voor verschillende kleinere uitgaven. Zoals parkeerkosten of spullen die u nodig hebt als u in het ziekenhuis moet slapen.
 • Medische kosten die de zorgverzekeraar niet betaalt.
 • ZZP’ers die geen of minder inkomen krijgen vanwege de donatie. Dat geldt voor ZZP’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een zelfstandige met een lage belastbare winst krijgt een minimumvergoeding. Ook werknemers die een deel van hun salaris niet doorbetaald krijgen, kunnen hiervoor een onkostenvergoeding aanvragen.
 • Is er iemand die u bezoekt in het ziekenhuis? U kunt geld krijgen voor de reiskosten van die persoon of voor zijn/haar de hotelovernachtingen tijdens uw ziekenhuisopname.
 • Een bedrag per dag dat u in Nederland moet zijn, als u als donor niet in Nederland woont.
 • De kosten voor de opvang van uw kind, naaste of huisdier.
 • De kosten voor huishoudelijke hulp in de tijd dat u herstelt.

Wilt u voor uw donatie weten welke kostenposten wel en welke niet worden vergoed? En wat de maximale vergoedingen zijn? Lees dan de toelichting bij het aanvraagformulier (pdf, 360 kb).

Voorwaarden voor vergoeding

 • de kosten hebben direct te maken met de donatie
 • u heeft de aanvraag voor een vergoeding binnen 1 jaar na donatie ingediend
 • de kosten worden niet op een andere manier vergoed
 • de kosten hebben betrekking op de periode die eindigt uiterlijk 13 weken na uw ontslag uit het ziekenhuis (na leverdonatie is dit uiterlijk na 26 weken)
 • voor de vergoeding van sommige onkosten is een schriftelijk bewijs zoals een factuur nodig
 • de ontvanger van het orgaan is verzekerd bij een Nederlandse zorgverzekeraar

Onkostenvergoeding aanvragen

U vraagt de onkostenvergoeding aan door het aanvraagformulier Onkostenvergoeding donatie bij leven op te sturen naar de NTS. Dit vult u in samen met de medisch maatschappelijk werker van het transplantatieziekenhuis.

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen. Download het formulier en sla het op. Daarna kunt u het openen met Adobe Acrobat Reader en invullen. Het invullen van het formulier in de browser werkt niet.

U kunt het formulier ook uitprinten en per post sturen.

Eenmalige vergoeding snel ontvangen?

Als u dat wilt, kunt u de eenmalige vergoeding al binnen 2 weken na aanvraag ontvangen. Aanvragen kan pas nadat u bent geopereerd. De vergoeding van de overige kosten krijgt u uitbetaald zodra de NTS deze beoordeeld heeft.

Gevolgen donatie bij leven voor verzekeringen

Als u bij leven een nier of deel van uw lever afstaat, heeft dat geen invloed op uw bestaande verzekeringen, maar mogelijk wel op nieuwe verzekeringen.

Als er ziektes aan het licht komen

Soms komen bij de medische vooronderzoeken ziektes of afwijkingen aan het licht. In medisch opzicht kan dat gunstig zijn, omdat er dan iets aan kan worden gedaan. Maar bij het afsluiten van een nieuwe verzekering kan het nadelig zijn. Zo kunnen er problemen ontstaan als u een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering, levensverzekering of hypotheek wilt afsluiten. De financiële gevolgen hiervan worden niet gecompenseerd door de Onkostenvergoeding donatie bij leven.

Sluit tijdig een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering af

Het kan daarom verstandig zijn om een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering af te sluiten voordat de voorbereidende onderzoeken beginnen. Hoe iemand verzekerd is, verschilt van donor tot donor. Voordat u toestemming geeft voor donatie is het belangrijk dat alles wat met verzekeringen te maken heeft, duidelijk voor u is. De medisch maatschappelijk werker van het transplantatieziekenhuis kan uitleg geven.

Meer informatie over orgaandonatie en verzekeren vind je bij VanAtotZekerheid. 

Meer weten over de onkosten en vergoedingen?