Reis- en verblijfkosten bij donatie bij leven

Als donor maakt u kosten om van en naar het ziekenhuis te reizen. Ook degene die u bijstaat, maakt kosten. Als u vanuit het buitenland komt, kunnen deze reiskosten behoorlijk oplopen.

Reiskosten van de persoon die u bijstaat

Als iemand u bijstaat tijdens de donatie, kunt u zijn of haar reiskosten terugkrijgen via de Onkostenvergoeding donatie bij leven. Dit kan maar voor 1 persoon. En alleen voor de periode dat u opgenomen bent in het ziekenhuis. Er is een vaste vergoeding per dag. Deze is gebaseerd op de enkele reisafstand tussen het ziekenhuis en de woon- of verblijfplaats van degene die u bijstaat.

  • minder dan 10 km: de vergoeding is € 6,50 per dag
  • 10 tot 50 km: de vergoeding is € 20 per dag
  • 50 tot 100 km: de vergoeding is € 32 per dag
  • 100 tot 150 km: de vergoeding is € 42 per dag
  • 150 km of meer: de vergoeding is € 48 per dag

Grote reisafstand

Is de reisafstand groot tussen het ziekenhuis en het adres van de persoon die u in het ziekenhuis bijstaat? Dan kan die persoon ook in een hotel vlakbij het ziekenhuis slapen. Hij/zij krijgt dan 1 keer de kilometervergoeding om van en naar huis te reizen. En daarnaast de hotelovernachtingen tot maximaal € 99 per nacht. Zorg wel altijd voor een officiële factuur van het hotel.

Ook extra kosten vergoed

Maakt de persoon die u bijstaat extra kosten omdat hij/zij reisdocumenten nodig heeft of een speciale ziektekostenverzekering moet afsluiten? Dan kunt u ook hiervoor een vergoeding aanvragen.

Reiskosten buitenlandse donoren

Als u als donor vanuit het buitenland naar Nederland komt om te doneren, betaalt de verzekering van de ontvanger uw reiskosten. Dat geldt voor de kosten van uw reis naar Nederland. En ook voor de reiskosten die u binnen Nederland maakt. Moest u als donor een keer extra naar Nederland komen? Dan kan het zijn dat de verzekering van de ontvanger niet alle reiskosten betaalt.

U kunt een vergoeding van de kosten van uw extra reis naar Nederland aanvragen via de onkostenvergoeding donatie bij leven. Stuur een verklaring van de zorgverzekeraar van de ontvanger mee waarin staat dat deze de extra reis niet vergoedt. U hebt recht op een vergoeding van de heen- en terugreis per boot, vliegtuig, trein of bus in de laagste klasse.

Komt u met de auto? Dan krijgt u een vergoeding voor de kosten van openbaar vervoer in de laagste klasse.

Woont u niet in Europa? 

Als u niet in Europa woont, kunt u een eenmalige extra vergoeding krijgen. Want u maakt extra hoge kosten. Dit is een vast bedrag van € 100. Zijn uw kosten hoger omdat u nieuwe reisdocumenten nodig hebt? Of een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) moet aanvragen? Dan kunt u ook een vergoeding voor deze reisdocumenten aanvragen. Stuur dan een betalingsbewijs van de kosten van de reisdocumenten mee.

Verblijfkosten buitenlandse donoren

Komt u als donor speciaal naar Nederland om te kunnen doneren? Dan vergoedt de zorgverzekeraar van de ontvanger van uw orgaan uw verblijf in het ziekenhuis. Voor de dagen dat u niet in het ziekenhuis ligt, kunt u een vergoeding krijgen via de onkostenvergoeding donatie bij leven. Dit is een vaste vergoeding van € 9 per dag voor eten en drinken.

We gaan ervan uit dat u tijdens uw verblijf in Nederland bij familie of vrienden logeert. Maar het kan lastig zijn om een verblijfplaats te regelen als u niet in Nederland woont. Daarom kunt u via de Subsidieregeling 5 overnachtingen in een hotel vergoed krijgen. De vergoeding bedraagt maximaal € 99 per nacht, ook als u langer in een hotel verblijft en als de werkelijke hotelkosten hoger of zijn. Zorg wel voor een factuur van het hotel.

Meer weten over de onkosten en vergoedingen?