Communicatie rond donatie

Het trainingsprogramma Communicatie rond donatie leert cursisten nabestaanden te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze ten aanzien van donatie door de overledene. In de praktijk blijkt namelijk dat ongeveer 70% van de nabestaanden bezwaar maakt tegen orgaandonatie en ruim 80% tegen weefseldonatie (bron: NTS/NORD, 2013).

Nabestaanden begeleiden

Communicatie rond Donatie is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals die betrokken zijn bij het overlijden van patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor donatie. Het doel van de training is het versterken van de gespreksvaardigheden en -technieken die zij inzetten bij het begeleiden van nabestaanden van potentiële orgaan- en weefseldonoren.

HIer ziet u een plaatje van een verdrietig persoon.
Communicatie rond donatie

Trainingsprogramma

De training bestaat uit twee delen (‘blended learning’);

  1. een scholing in een digitale leeromgeving, en
  2. het leren onder begeleiding van een trainer.

Deelnemen?

Per ziekenhuis of regio organiseert een donatiecoördinator de deelname aan de digitale leeromgeving en de daaropvolgende klassikale training. Hebt u interesse? Meld u dan aan bij deze donatiecoördinator. Indien nodig kunnen wij u in contact brengen met de betreffende persoon. 

Accreditatie

De training is geaccrediteerd voor de volgende groepen professionals:

  • medisch specialisten (ABAN cluster 1 en 2, 6 punten)
  • verpleegkundigen (Kwaliteitsregister VenV en Register Zorgprofessionals - 7 punten)
  • verpleegkundig specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register - 8 punten)
  • physician assistants (NAPA - 6 punten)

Verpleegkundigen krijgen hun accreditatiepunten via de NTS. Deze punten verstrekken we (tijdelijk) niet automatisch. 

Het programma is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS.