Kwaliteitsstandaard Donatie

Op 1 juli 2020 treedt de Kwaliteitsstandaard Donatie in werking. De standaard beschrijft de zorg aan naasten en wat hun rol is ten aanzien van de registratie van de donor in het Donorregister. Het uitgangspunt van de standaard is om zo veel mogelijk recht te doen aan de wil van de patiënt zoals geregistreerd in het Donorregister.

Waarom een kwaliteitsstandaard?

Bij de behandeling van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer is een motie aangenomen: motie Nooren. Daarin werd gevraagd om een Kwaliteitsstandaard Donatie te ontwikkelen die een uniforme zorg en omgang met de nabestaanden waarborgt. Tevens werd gevraagd een beschrijving te geven van de rolverderling tussen artsen en nabestaanden. De wetswijziging met daarbij de motie Nooren was aanleiding voor het ontwikkelen van de Kwaliteitsstandaard Donatie.

Belangrijkste wijzigingen

De nieuwe belangrijkste onderdelen van de gewijzigde wet zijn:

  • de categorie 'geen bezwaar'. Iedere inwoner van Nederland ouder dan 18 jaar, die zijn/haar keuze nog niet heeft vastgelegd in het Donorregister, ontvangt twee keer een oproep om dit alsnog te doen. Als je niets doet sta je automatisch geregistreerd als 'geen bezwaarhebbende'.
  • de mogelijkheid voor nabestaanden om in geval van 'ja' of 'geen bezwaar' registratie aannemelijk te maken dat deze registratie niet overeenkomt met de wens van de patient, zoals die volgens nabestaanden bestond.
  • de mogelijkheid tot donatie voor wilsonbekwamen.