Organisatie en bestuur

Bernadette Haase is bestuurder van de Nederlandse Transplantatie Stichting. De raad van toezicht benoemt, adviseert en houdt toezicht op de organisatie. Het managementteam van de NTS bestaat uit de bestuurder en 4 afdelingsmanagers. 

Bernadette Haase - Kromwijk

Bernadette Haase (1960) is bestuurder van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Zij werkt sinds 1997 bij de NTS. Voor die tijd was Haase directie- en bestuurssecretaris en hoofd algemene zaken bij Eurotransplant. Bernadette studeerde Fysiotherapie in Den Bosch en Beleid & Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Behalve directeur bij de NTS is zij voorzitter van de raad van toezicht van het Nederlands centrum voor stamceldonoren Matchis.

Foto van Bernadette Haase
Bernadette Haase

Brigitte Schaefer

Brigitte Schaefer (1966) is sinds begin 2014 eindverantwoordelijk voor de wettelijke én de beleidsmatige taken van het Orgaancentrum (OC). OC-medewerkers en beleidsmedewerkers zorgen er onder haar hoede voor dat de verschillende stappen van donatie, toewijzing (allocatie) en uitname ten behoeve van transplantatie zorgvuldig worden uitgevoerd. Brigitte’s team werkt samen met professionals in donatie- en transplantatieziekenhuizen, weefselbanken, uitname-organisaties en Eurotransplant.

Brigitte studeerde Voeding & Diëtiek in Groningen en Voeding en voedingsgewoonten aan de Wageningen University. Sinds 2000 had zij verschillende managementfuncties waaronder bij het Trimbos-instituut, Eurotransplant en het Integraal Kankercentrum Nederland.

Foto van Brigitte Schaefer
Brigitte Schaefer

Robin Kleijwegt

Robin Kleijwegt (1972) is sinds 2019 informatiemanager bij de NTS. Bij het transplantatieproces spelen ICT systemen een belangrijke rol. Voor dit proces ontwikkelt de NTS eigen applicaties. Deze applicaties houden we continu bij om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en veranderende gebruikerswensen. Daarvoor heeft de NTS een team van ontwikkelaars, beheerders en datamanagers. Belangrijke functies die we ondersteunen zijn het beheer van de wachtlijsten, het herkennen van donoren, het toewijzen van weefsels en organen, en het volgen van patiënten die een transplantatie hebben gehad. Hiermee wordt het operationele transplantatieproces ondersteund maar ook het onderzoek naar continue verbeteringen van het transplantatieproces. Hierbij werken we samen met artsen, coördinatoren en onderzoekers in het veld.

Kleijwegt werkt al 10 jaar op het raakvlak van zorg en ICT. Hij was betrokken bij de automatisering van ziekenhuisprocessen en het opzetten van informatiesystemen voor de zorg. Robin heeft veel ervaring als afdelingsmanager, productmanager, projectleider en security officer. Robin studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente.

Foto van Robin Kleijwegt
Robin Kleijwegt

Florian Boland

Florian Boland (1968) is sinds oktober 2019 manager bedrijfsvoering. Hij is verantwoordelijk voor alle ondersteunende functies waaronder financiën, P&O, juridische zaken en facilitair. Onder bedrijfsvoering vallen de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, de subsidierelatie met het ministerie van VWS en de bewaking van de kwaliteit van processen (ISO certificering), maar ook meer herkenbare zaken zoals huisvesting, secretariële ondersteuning en de financiële administratie.
De NTS is voortdurend in beweging en dat vraagt om een beweeglijke en tegelijk betrouwbare bedrijfsvoering. Uitdagingen voor de afdeling in de nabije toekomst zijn de gevolgen van de Actieve Donor Registratie en de veranderende financiering van de NTS.

Florian studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor zijn komst naar de NTS werkte hij vanaf 2012 als manager Financiën bij de gemeente Oegstgeest en bij de gemeente Nieuwkoop. Daarvoor werkte hij als zelfstandig projectleider bij diverse gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Foto van Florian Boland
Florian Boland

Eveline van Dieten

Eveline van Dieten (1970) is sinds 2021 manager van de afdeling Donorvoorlichting, Communicatie en Onderwijs bij de NTS. Het Nederlandse systeem van donatie en transplantatie staat of valt met begrip, vertrouwen en draagvlak in de samenleving. Het is een onderwerp dat iedereen persoonlijk raakt. Dat vraagt om een evenwichtige voorlichting over het bestaan en het belang van het Donorregister en over hoe donatie en transplantatie werkt in de praktijk. Mensen hiervoor breed, herhaaldelijk en waar nodig op maat informeren is één van de kerntaken van de afdeling. Ook is de NTS een vraagbaak voor media over orgaan- en weefseldonatie. Andere kerntaken ter ondersteuning van de wettelijke taken van de NTS zijn de communicatie met het medisch werkveld en het ontwikkelen van scholingen voor deskundigheidsbevordering van medisch professionals rond donatie en transplantatie. Dit alles doet de afdeling in nauwe samenwerking met het medische werkveld, het ministerie van VWS en het CIBG.

Eveline werkt ruim twintig jaar in de zorg. Voorafgaand aan de NTS was zij onder meer manager communicatie in het Haaglanden Medisch Centrum, hoofd communicatie en public affairs bij artsenfederatie KNMG en teamleider schadepreventie bij MediRisk (VvAA). In deze jaren heeft zij veel affiniteit opgedaan met issues- en stakeholdermanagement en artsen- en patiëntencommunicatie.

Op de foto staat Eveline van Dieten, manager van de afdeling donorvoorlichting, communicatie en onderwijs

De raad van toezicht

De raad van toezicht bewaakt de kwaliteit van het werk van de NTS onder meer door het goedkeuren van de begroting, het strategisch plan en de jaarrekening. Ook bewaakt de raad van toezicht strategische doelen en maatschappelijke effecten. De raad van toezicht bestaat uit voorzitter Stefan Berger, Henk Smid, Carin Gorter, Marcel Levi en Theo Koster. 

WNT-verantwoording

De WNT-verantwoording vindt u hier.

Meer over NTS