Vaststellen hersendood

In Nederlandse wet staat precies welke stappen de artsen moeten doen om te bepalen of iemand hersendood is. Ook staat er precies in welke volgorde ze moeten aanhouden. Bij het vaststellen van hersendood mag natuurlijk niets fout gaan. De afspraken daarover staan in het Hersendood­protocol. Alle ziekenhuizen volgen dit protocol. 

Er zijn veel fabels over hersendood. Maar wat is waar of juist niet waar? Lees hier de feiten.

Bij hersendood is het volgende zeker:

 • de hersenen, de hersenstam en het verlengde merg zijn uitgevallen
 • er is geen elektrische activiteit in de hersenen
 • er gaat geen bloed meer door de hersenen
 • dit is niet terug te draaien
Deze animatie legt uit wat hersendood is
Wat is hersendood?

Iemand die hersendood is en aan het beademingsapparaat ligt, ziet er heel anders uit dan hoe we een dode persoon normaal gesproken zien. Bij iemand die hersendood is, gaat de borstkas op en neer. Dat komt doordat een beademingsapparaat lucht in de longen blaast. Daardoor blijft het hart kloppen en het bloed stromen. Ook houden artsen onder andere de temperatuur en de bloeddruk van de donor kunstmatig op peil. Iemand die is overleden aan een hartstilstand, is stil en koud en ademt niet meer.

Hersendood is echt dood

Volgens de medische wetenschap is iemand die hersendood is, echt dood. Ook voor de wet is hij dood. Stelt een arts vast dat iemand hersendood is? Dan is dat het officiële tijdstip waarop iemand is overleden. Toch past dit voor sommige mensen niet bij hoe ze denken over het leven. Er zijn bijvoorbeeld mensen die geloven dat iemands ziel dan nog zit in het bloed of in de organen. De medische wetenschap kan daar niets over zeggen. 

Onderzoeken

Een team van artsen met daarin altijd een specialist op het gebied van hersenen (een neuroloog, neurochirurg) stelt na een aantal verplichte onderzoeken vast dat de donor hersendood is. Voordat artsen de hersendood kunnen vaststellen moeten ze zeker zijn van een aantal zaken: 

 • De beschadiging van de hersenen is dodelijk
 • De beschadiging van de hersenen is niet te behandelen 
 • De donor is bewusteloos en reageert niet. Het is zeker dat het niet komt door bijvoorbeeld medicijnen, onderkoeling of vergiftiging. Of door een reanimatie die niet gelukt is 
 • Heeft de donor medicijnen gekregen die invloed hebben op de werking van de hersenen? Dan voert de arts de onderzoeken pas uit nadat die medicijnen zijn uitgewerkt. De medicijnen kunnen dan geen invloed meer hebben op de onderzoeken 
 • De donor heeft geen bewustzijn meer

Is dit allemaal zeker? Dan doen de artsen nog de testen uit het Hersendoodprotocol om hersendood vast te stellen. Ze mogen die testen pas beginnen als de dingen hierboven zeker zijn, en nooit eerder. Blijkt ook uit alle testen uit het Hersendoodprotocol dat de donor hersendood is? Dan stellen de artsen definitief de hersendood vast 

Hoe wordt hersendood vastgesteld?

Artsen doen een aantal testen om het volgende te kunnen vaststellen: 

 • de donor heeft geen hersenstamreflex, dat wil zeggen de hersenstam reageert niet meer op prikkels;
 • er is geen elektrische activiteit in de hersenen meer, en er gaat geen bloed door de hersenen;
 • de donor kan niet meer zelf ademhalen.

In het hersendoodprotocol staat welke testen de artsen moeten doen en in welke volgorde. Als uit de testen blijkt dat iemand nog wel reageert of als er nog activiteit in de hersenen te zien is, dan stopt de arts met het uitvoeren van het hersendoodprotocol. De donor is dan niet hersendood.

De artsen doen het onderzoek in 3 stappen. Samen duren die meestal een paar uur. Er zijn altijd meerdere artsen die de testen doen. U leest meer over de verschillende testen in het modelprotocol. Of bekijk de animatie: Hoe stellen artsen de hersendood vast?

De familie mag bij deze testen aanwezig zijn. Soms raden artsen dat af. Het kan akelig zijn om te zien dat iemand helemaal niet reageert op iets wat u zelf niet prettig zou vinden. Soms raden artsen het juist aan. De familie ziet dan zelf dat de donor helemaal niet reageert.

Dit filmpje laat zien hoe artsen de hersendood vaststellen
Hoe stellen artsen de hersendood vast?

Wat is het verschil tussen hersendood en coma?

Bij hersendood is er geen elektrische activiteit meer in de hersenen. En die kan ook niet meer terugkomen. Bij coma is er nog wel elektrische activiteit in de hersenen. Dit betekent dat de hersenen nog (voor een deel) werken. De verschillen tussen coma en hersendood kunnen klein zijn. Maar het Hersendoodprotocol zorgt er juist voor dat hersendood met zekerheid en zonder twijfel kan worden vastgesteld.

Hieronder ziet u 3 voorbeelden van metingen van de elektrische activiteit van de hersenen:

 • van een gezond persoon
 • van iemand in coma
 • van iemand die hersendood is

Hier worden drie EEG-afbeelden die het verschil aantonen in de hersenactiviteit van een gezond persoon, van iemand in coma en van iemand die hersendood is.

Op dit plaatje ziet u drie EEG-afbeelden die het verschil aantonen in de hersenactiviteit van een gezond persoon, van iemand in coma en van iemand die hersendood is
Verschil hersenactiviteit

Beter worden na hersendood?

Niemand kan beter worden van hersendood. Bij hersendood werken de hersenen helemaal niet meer. En ze kunnen ook niet meer herstellen. Dat wordt getest met het Hersendoodprotocol. Bij een coma is het wel mogelijk dat iemand nog bijkomt. Comapatiënten kunnen zelfs helemaal herstellen, al is dat zeldzaam.

Verhalen over mensen die na hersendood weer zijn bijgekomen

Er bestaan verhalen over mensen die na hersendood weer hersteld zouden zijn. Deze verhalen kloppen niet. Iemand die hersendood is, kan nooit meer herstellen.

In Nederland is er een verplicht Hersendoodprotocol. Als dat protocol helemaal is doorlopen, dán pas kan hersendood worden vastgesteld. Bij alle verhalen die wij kennen, was dit protocol niet of niet helemaal doorlopen. De mensen uit de verhalen waren niet hersendood, maar in een diep coma.

Dit was bijvoorbeeld het geval bij Jan Kerkhoffs, die er een boek over schreef: ‘Droomvlucht in coma’. Hij herstelde gelukkig weer helemaal na een diep coma. Helaas had volgens hem het ziekenhuis al wel met zijn familie gesproken over orgaandonatie, wat voor de verwarring zorgde.

Gegevens van donoren die hersendood waren

Als er kans is dat een donor een of meer organen kan doneren, werken Nederlandse ziekenhuizen volgens vaste procedures. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) houdt daar gegevens over bij.

Hier vindt u de cijfers van de donoren die hersendood waren: 

Donoren 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal aantal donoren aangemeld 154 130 123 120 118
Van wie organen getransplanteerd zijn 150 126 117 108 116
Alleen nier(en) gegeven 6 9 4 7 1
Geen nieren, wel ander orgaan 11 6 7 10 9
Meer dan 1 orgaan gegeven 133 111 106 91 106
Percentage van totaal 89% 88% 91% 84% 91%

Heeft deze informatie u geholpen? Ja deze informatie heeft mij geholpen

Meer weten over orgaandonatie?