Terug naar het vorige niveau: Publicaties en naslag

Archiefwet

De algemene regels voor het bewaren, openbaren en vernietigen van informatie staat in de archiefwet. De NTS houdt zich aan de archiefwet als het gaat om de uitvoering van onze wettelijke taken. 

Het Vervangingsbesluit en Handboek Vervanging kunt u opvragen via info@transplantatiestichting.nl.